Новата политическа география на Европа

Как евро кризата повлия на политиката в 14 страни членки на ЕС

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Новата политическа география на Европа

Кризата в еврозоната доведе до революционизиране на политическата сфера навсякъде в Европа, като този процес се замъглява от фокуса върху случващото се в Берлин и Брюксел. Традиционни европейски политически партии се борят за своето оцеляване, а цели държави се озовават от центъра в периферията на Европа.

Най-новото издание на ЕСВП „Новата политическа география на Европа“ търси отговор на въпроса как кризата промени политическата динамика в отделните страни членки на ЕС. Материалът се състои от 14 глави, написани от известни интелектуалци, журналисти и учени, които проследяват развитията съответно във Франция, Португалия, Дания, Великобритания, Полша, Италия, Германия, Финландия, Холандия, Чешката република, Гърция, Ирландия, Испания и България. Сборникът е под редакцията на Николас Уолтън и Ян Зиелонка.

В отделните есета, включени в сборника, се идентифицират основните спорни моменти в новата ситуация в Европа и новопоявяващите се политически сили, които очертават една различна политическата география. Възприет е подход на изследване не „отгоре надолу“, а отдолу нагоре“, като се разглеждат последствията за кризата върху гражданите на ЕС.

Изследването разкрива няколко главни аспекта на преструктурирането на европейската политическа география, като показва, че:

Утвърдените елити се намират под изключително силен натиск от страна на нови политически сили и популистки движения;

Разделението между „център“ и „периферия“ се разраства, като много страни, възприемали себе си като част от „центъра“ на Европа, се озовават в нейната „периферия“;

„Центърът“ от своя страна се раздробява с нарастването на различията между Париж и Берлин и невъзможността те да бъдат преодолени;

Няма споделена визия за европейската интеграция, независимо от засилващия се дебат за политически съюз“.

„Европа няма да излезе от кризата, докато не бъде „преоткрита“. Преди това обаче е необходимо да се разбере как кризата повлия на отделните европейски граждани и съответно, как това промени техните възгледи и електоралните им предпочитания. Европа, която търси да преоткрие себе си, трябва да се концентрира върху гражданите си, а не върху елитите и Брюксел.“ Ян Зиелонка

“Кризата прерасна от банкова и икономическа в политическа. Като резултат ние наблюдаваме зараждащо се съревнование между конкуриращи се радикално различни проекти за бъдещето на Европа.“ Николас Уолтън

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.