Нова възможност: Как Европейската зелена сделка може да подобри отношенията между ЕС и Турция

Авторите на новия доклад на ЕСВП определят Европейската зелена сделка като ключов елемент за подобряване и стабилизиране на влошените отношения между Турция и ЕС

63 year old environmental protestor Hava Bekaar protests the construction of a road in the TurkishBlack Sea forest
Turkish environmental activist Rabiye Bekar, also known as Havva Ana, shouting slogans with fellow protesters during a demonstration against a road project in Rize, Turkey, July 2015
Изображението е на Deniz Toprak
©
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Основни заключения:

 • Европейците са наясно, че след изминалите години на бурни отношения с Турция, ЕС трябва да намери нов модел за тях 
 • Съюзът следва да развие европейско климатично лидерство, което да допълва завръщането на САЩ в климатичния дневен ден. Сътрудничество с Турция по линия на Европейската зелена сделка ще е от полза.
 • ЕС и САЩ имат споделен интерес да подкрепят прозападната бизнес общност в Турция в прехода към зелена икономика
 • Този обновен подход няма да разреши проблеми като например правата на човека, но има потенциал да даде началото на отношения, основани върху ясни правила, чрез което да се създаде благоприятна среда за подобряване на отношенията в други области.

 Турция не беше лесен съсед за европейците. Тъкмо обратното – тя се превърна в символ на европейския провал да трансформира съседите си. Турция е едно от най-големите геополитически предизвикателства за ЕС предвид отказа й от демократични реформи и агресивните й действия на прага на Европа. Въпреки това тя е важен търговски партньор, най-вече за държавите членки от Югоизточна Европа. В тези държави, включително и в България, влошаването на дипломатическите отношения между ЕС и Турция се усеща осезаемо, както стана ясно по време на бежанската криза.

В новия доклад „Нова възможност: Как Европейската зелена сделка може да спаси отношенията между Турция и ЕС“, Аслъ Айдънташбаш и Сузи Денисън от ЕСВП определят Европейската зелена сделка като ключов елемент за подобряване и стабилизиране на влошените отношения между Турция и ЕС. Авторите изброяват няколко причини защо преговорите с Анкара по Европейската зелена сделка крият потенциал за рестартиране на отношенията между ЕС и Турция:

 • ЕС и Турция се различават в усилията си за достигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г., но и двете страни ще трябва да предприемат действия срещу климатичните промени
 • ЕС може да насърчава проевропейски настроените кръгове в турския политически живот и да засилва връзките им с ЕС. Това е от полза за бизнеса и гражданското общество в Турция, които през последните години бяха важни партньори за Европа и силни гласове в подкрепа на европейската ориентация на Турция
 • Въпреки че няма да подобри стандартите за демокрация и правата на човека в Турция, партньорството между ЕС и Анкара би могло да съхрани в правна рамка съществуващите връзки на Турция с Европа и по този начин да запази каквото е останало от европейската ориентация в страната
 • ЕС отдавна се стреми да развие собствено климатично лидерство, което допълва, но и се разграничава от американското. Въпреки че искат да подкрепят администрацията на Байдън в усилията й по линия на климатичните въпроси, европейците разбират, че могат да отстояват стратегическата си самостоятелност чрез собствени политики. Турция може да послужи като тест за тази нова роля на ЕС. 

Европейската зелена сделка създава реална възможност за изграждането на нещо положително в отношенията между ЕС и Турция. Нито една от страните не бива да губи време и да пропусне тази потенциална стъпка напред. Като съседна страна Турция е сред най-големите вносители на електроенергия за ЕС през България и Гърция, поради което не може да си позволи да заобиколи зелената тема. Авторите на доклада на ЕСВП очертават първата фаза на партньорството между ЕС и Турция по линия на Европейската зелена сделка, което може да изглежда по следния начин:

 • Търговските отношения трябва да бъдат в центъра на новото зелено партньорство. Освен налагането на данъци върху въглеродно интензивния износ на Турция, ЕС трябва да подпомогне прехода на турската икономика  
 • ЕС може да предложи на Турция финансов пакет за развитие на сектора на възобновяеми източници на енергия по подобие на Фонда за справедлив преход, предназначен за държавите членки. Достъпът до капитал за зелени проекти в Турция би запълнил съществуващи пропуски в тази област
 • ЕС може да се стреми да развие общо пространство за възобновяема енергия, за да подпомогне Турция в добиването на хидро, вятърна и соларна енергия при ангажимент от страна на ЕС за внос на енергия през следващите години. Такова действие би било в унисон със заключенията на Европейския съвет от месец януари и би препотвърдило призива му за нова визия за региона на Средиземноморието 
 • ЕС трябва да насърчава партньорства в рамките на зелената икономика между турски и гръцки кипърски общности, между Турция и Гърция, между Турция и Египет. В тази връзка, диалогът между ЕС и Турция по Европейската зелена сделка има потенциал да успокои напрежението в Източното Средиземноморие. 

„И европейците, и турците имат споделен интерес от прехода към нисковъглеродна икономика. Той ще направи Европа много популярна в Турция, където желанието за климатични действия е част от политическия дневен ред. Освен това по този начин ще се създаде нова рамка, която да направлява развитието на трудните отношения между Турция и ЕС. Тя не може да разреши всички проблеми и напрежението в двустранните отношения, но ако и двете страни подходят конструктивно, биха могли да създадат благоприятна среда за положително развитие в други области от двустранните отношения“, коментира Аслъ Айдънташбаш.

„Партньорството между ЕС и Турция по зелените теми не би сработило, ако Съюзът уточни детайлите около Зелената сделка и едва тогава започне работа с Турция върху справянето с ефектите от нея. Ще бъде изключително важно партньорите да бъдат въвлечени в преговорите от начало. Това могат да бъдат представители от турските и европейските бизнес общности, от гражданското общество, както и политици от двете страни. Участието на Германия в разговора също ще бъде важно предвид възхода на Зелените и значимостта на турската диаспора там”, отбелязва Сузи Денисън.  

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.