Одит на отношенията между ЕС и Русия 

St. Basil’s Cathedral and Spasskaya Tower of Kremlin, Red Square, Moscow
St. Basil’s Cathedral and Spasskaya Tower of Kremlin, Red Square, Moscow
Изображението е на Dmitry Azovtsev
Също достъпен на

Кадри Лийк е автор на нов доклад на ЕСВП, който прави “одит” на отношенията между ЕС и Русия. Докладът стъпва върху резултатите от проучване сред политически фигури в 27-те държави членки. Целта на проучването е да очертае слабостите и предимствата на европейските отношения с Русия. Заключенията на Кадри Лийк потвърждават, че в известен смисъл ЕС и държавите членки са стигнали до същото заключение като Путин поне по един решаващ въпрос –  европейците са позволили на зависимостите да се разраснат твърде много. Пукнатините в европейската коалиция са малобройни, а европейското единство е малко вероятно да се разпадне пред лицето на руската агресия. 

Основни заключения:  

  • Политиците в ЕС са обединени в разбирането, че Русия представлява заплаха за сигурността. 
  • Европейците отговориха бързо на предизвикателствата в резултат на войната в Украйна, но им липсва „теория на победата“. Те не споделят обща визия как би завършил конфликтът.  
  • Нито една държава-членка на ЕС не се проявява като лидер в европейската политика спрямо Русия; единството в Европа се постигна при липса на лидерство.  
  • Политиците в ЕС не вярват, че европейците могат да повлияят върху режима в Русия; същевременно са неспособни да предвидят стабилни бъдещи отношения с Русия, ръководена от Путин. 
  • Политиците са несигурни как войната на Русия в Украйна ще повлияе върху отношенията им с други страни в света, включително с Китай и глобалния юг. Възможно е това да им попречи да предприемат по-ефективен глобален отговор. 
  • Европейците трябва да преразгледат подкрепата си за руснаците, напускащи режима в Русия, защото те са важна връзка с руското общество.  

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този доклад, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение. 

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.