Одит на отношенията между ЕС и Русия 

St. Basil’s Cathedral and Spasskaya Tower of Kremlin, Red Square, Moscow
St. Basil’s Cathedral and Spasskaya Tower of Kremlin, Red Square, Moscow
Изображението е на Dmitry Azovtsev
Също достъпен на

Кадри Лийк е автор на нов доклад на ЕСВП, който прави “одит” на отношенията между ЕС и Русия. Докладът стъпва върху резултатите от проучване сред политически фигури в 27-те държави членки. Целта на проучването е да очертае слабостите и предимствата на европейските отношения с Русия. Заключенията на Кадри Лийк потвърждават, че в известен смисъл ЕС и държавите членки са стигнали до същото заключение като Путин поне по един решаващ въпрос –  европейците са позволили на зависимостите да се разраснат твърде много. Пукнатините в европейската коалиция са малобройни, а европейското единство е малко вероятно да се разпадне пред лицето на руската агресия. 

Основни заключения:  

  • Политиците в ЕС са обединени в разбирането, че Русия представлява заплаха за сигурността. 
  • Европейците отговориха бързо на предизвикателствата в резултат на войната в Украйна, но им липсва „теория на победата“. Те не споделят обща визия как би завършил конфликтът.  
  • Нито една държава-членка на ЕС не се проявява като лидер в европейската политика спрямо Русия; единството в Европа се постигна при липса на лидерство.  
  • Политиците в ЕС не вярват, че европейците могат да повлияят върху режима в Русия; същевременно са неспособни да предвидят стабилни бъдещи отношения с Русия, ръководена от Путин. 
  • Политиците са несигурни как войната на Русия в Украйна ще повлияе върху отношенията им с други страни в света, включително с Китай и глобалния юг. Възможно е това да им попречи да предприемат по-ефективен глобален отговор. 
  • Европейците трябва да преразгледат подкрепата си за руснаците, напускащи режима в Русия, защото те са важна връзка с руското общество.  

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.