Zwrot Rosji ku Eurazji

Dlaczego rosyjskie elity są rozczarowane polityką Zachodu i jakie ma to znacznie dla zwrotu Rosji ku (Eur)Azji?

Publication cover

Prezydenci Rosji, Kazachstanu i Białorusi podpisali porozumienie dające początek Unii Euroazjatyckiej – projektowi pod egidą Rosji  mającemu za cel zwiększenie integracji gospodarczej obszarów postsowieckich. Ale czym tak naprawdę jest Unia Euroazjatycka i jakie ma znaczenie dla Unii Europejskiej i jej relacji z Rosją? Czy Rosja odwraca się od Zachodu w nadziei na lepszą przyszłość w regionie Azji i Pacyfiku? A może to wszystko iluzja?

W nowym zbiorze esejów dziesięciu wybitnych rosyjskich ekspertów reprezentujących różne środowiska polityczne zostało zaproszonych przez ECFR  by wyjaśnić, dlaczego rosyjskie elity są rozczarowane  polityką Zachodu i w konsekwencji jakie ma to znacznie dla zwrotu Rosji ku (Eur)Azji. Eksperci przedyskutowali następujące tematy:

  • Historia koncepcji „Eurazji” i jej dzisiejsze zastosowanie;
  • Unia Euroazjatycka jako oczko w głowie Putina  i jej szanse powodzenia;
  • Rozczarowanie Rosji  Zachodem;
  • Jak Rosja obawia się wpływów i konkurencji  ze strony Chin i jak zamierza  je zrównoważyć;
  • Polityka energetyczna w Rosji  w stosunku do (Eur)Azji;
  • Wpływ kryzysu na Ukrainie i aneksji Krymu.

Eseje są przeplatane przez futurystyczne teksty największych rosyjskich pisarzy  o Rosji jako kraju spoza Europy, które pomagają zrozumieć realia pozostające poza zasięgiem analiz ekspertów.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.