Zachodnie Bałkany pod presją Rosji

W 2018 nastąpi wznowienie rosyjskiej kampanii na Bałkanach

ECFR Alumni · Former Visiting Fellow
x CC BY
Full text available in

Rosyjscy politycy postrzegają Bałkany jako kluczowy element swojej strategii geopolitycznej, stwierdza Mark Galeotti w nowym raporcie dla Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Interes Rosji na Bałkanach wynika jednak w mniejszym stopniu z zainteresowania samym regionem. Większe znaczenie dla Rosji ma nim gra, by wywrzeć wpływ zarówno na Europę, jak i na Turcję.

Autor raportu pt. „Zachodnie Bałkany pod presją Rosji” przewiduje, że Kreml ponownie będzie chciał skorzystać z instytucjonalnej słabości krajów regionu oraz ich poczucia bliskości z Rosją bądź z ich podatności na rosyjskie wpływy. Wszystkie państwa Zachodnich Bałkanów nie mają silnych instytucji i gospodarek, a Serbia jest ma silne związki kulturowo-historyczne z Rosją.

Europa musi dostrzec wyzwanie, jakim jest Rosja na Zachodnich Bałkanach, i przygotować gruntowną strategię, która zarazem będzie przyjazna dla krajów regionu i postawi im wymagania. Podobnie kraje Zachodnich Bałkanów powinny dostrzec, że zabiegi Rosji o ich względy wynikają w dużej mierze z oportunizmu i są destrukcyjne. Ich celem jest wykorzystanie krajów regionu, by wywrzeć presję na Zachód, i stanowią one wyzwanie, na które odpowiedzią muszą być poważniejsze reformy.

Jak wyjaśnia Mark Galeotti, „Rosja traktuje Bałkany jako pole bitwy w ramach większej »politycznej wojny«, po części chcąc zrekompensować sobie brak konkretnych sukcesów podejmowanych wobec Europy.”