Zachodnie Bałkany pod presją Rosji

W 2018 nastąpi wznowienie rosyjskiej kampanii na Bałkanach

Publication cover
Pełny tekst dostępny w

Rosyjscy politycy postrzegają Bałkany jako kluczowy element swojej strategii geopolitycznej, stwierdza Mark Galeotti w nowym raporcie dla Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Interes Rosji na Bałkanach wynika jednak w mniejszym stopniu z zainteresowania samym regionem. Większe znaczenie dla Rosji ma nim gra, by wywrzeć wpływ zarówno na Europę, jak i na Turcję.

Autor raportu pt. „Zachodnie Bałkany pod presją Rosji” przewiduje, że Kreml ponownie będzie chciał skorzystać z instytucjonalnej słabości krajów regionu oraz ich poczucia bliskości z Rosją bądź z ich podatności na rosyjskie wpływy. Wszystkie państwa Zachodnich Bałkanów nie mają silnych instytucji i gospodarek, a Serbia jest ma silne związki kulturowo-historyczne z Rosją.

Europa musi dostrzec wyzwanie, jakim jest Rosja na Zachodnich Bałkanach, i przygotować gruntowną strategię, która zarazem będzie przyjazna dla krajów regionu i postawi im wymagania. Podobnie kraje Zachodnich Bałkanów powinny dostrzec, że zabiegi Rosji o ich względy wynikają w dużej mierze z oportunizmu i są destrukcyjne. Ich celem jest wykorzystanie krajów regionu, by wywrzeć presję na Zachód, i stanowią one wyzwanie, na które odpowiedzią muszą być poważniejsze reformy.

Jak wyjaśnia Mark Galeotti, „Rosja traktuje Bałkany jako pole bitwy w ramach większej »politycznej wojny«, po części chcąc zrekompensować sobie brak konkretnych sukcesów podejmowanych wobec Europy.”

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.