Unijne koalicje

Nowy zbiór esejów wskazuje drogę do możliwych koalicji na rzecz elastycznej współpracy europejskiej

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Elastyczne budowanie koalicji stanie się ważnym narzędziem politycznego zarządzania Unią Europejską. Ten trend znajduje potwierdzenie w badaniu „EU 28 Survey”, przeprowadzonym przez ECFR wśród ponad 400 polityków i urzędników w 28 państwach członkowskich UE. Jego wyniki sugerują, że w wielu obszarach małe są szanse na wspólne działanie wszystkich 28 państw, nawet jeśli 52 % respondentów uważa taki scenariusz za optymalny. Jedna trzecia respondentów popiera tworzenie formalnych lub nieformalnych koalicji.

Nowa kolekcja esejów pt. „Unijne koalicje” pod redakcją Josefa Janninga, Christopha Klavehna i Christel Zunneberg zarysowuje potencjał koalicyjny w różnych obszarach polityki europejskiej, od wspólnej polityki migracyjnej i wobec uchodźców, poprzez współpracę w sferze polityki zewnętrznej i obronnej i po reformy strefy Euro.

„Podstawową motywacją dla przyszłej UE w modelu UE wielu prędkości nie jest jej podział na dwa kluby”, stwierdza Josef Janning, jeden z redaktorów badania. „Nadrzędną funkcją budowania koalicji jest umożliwienie podjęcia konstruktywnych działań na rzecz tworzenia sprawniejszej wspólnoty”.

Jednakże gotowość do pogłębiania integracji UE przez grupy państw członkowskich zależy od istoty danego problemu. Jak stwierdzają autorzy esejów:

Problemem, który prawdopodobnie zainspiruje wybraną koalicję państw europejskich do bliższej współpracy nad Oficjalną Pomocą Rozwojową (Official Development Assistance, ODA), jest potrzeba długoterminowych strategii rozwojowych, które są potrzebne do ustabilizowania Sahelu, Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu”, zauważa Richard Gowan.

Europejską politykę zewnętrzną, bezpieczeństwa i obronną najlepiej rozumieć jako mozaikę różnych koalicji: regionalnych lub dwustronnych, czasem powstałych ad hoc lub angażujących państwa spoza UE”, stwierdza Jana Puglierin.

Bardziej jednoznacznie przedstawia się zagadnienie wspólnego rynku: 70 procent respondentów opowiada się za ukończeniem jego budowy w ramach całej UE, podczas gdy jedynie 15 procent wolałoby „reset” systemu dokonany przez działającą na mocy osobnego porozumienia podgrupę państw członkowskich. „By dobić targu w kwestii strefy Euro, włącznie z istotną liberalizacją rynku, potrzebna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich – nie tylko 19 członków strefy. Francja i Niemcy będą musiały włożyć dużo wysiłku w przekonywanie innych, by te pomysły zostały zrealizowane”, komentuje Sebastian Dullien.

Zbiór składa się z następujących esejów:

Wszystkie eseje bazują na wynikach interaktywnej wizualizacji danych: EU coalition explorer.

Badania, na podstawie których powstała niniejsza publikacja, były możliwe dzięki wsparciu Stiftung Mercator dla projektu Rethink: Europe.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.