Nowy Europejski Nieład

Konflikt na Ukrainie bezpowrotnie zerwał z międzynarodowym ładem w Europie. Jak zbudować nowy europejski porządek i relacje z Rosją na nowo?

Publication cover
Pełny tekst dostępny w

Niniejszy esej pt. „The New European Disorder” sugeruje, że konflikt na Ukrainie bezpowrotnie zerwał z międzynarodowym ładem w Europie po zakończeniu zimnej wojny nie pozostawiając miejsca na powrót, w relacjach z Rosją, do stanu sprzed konfliktu. Ale ten stan rzeczy nie przeniósł nas z powrotem do zimnej wojny. Autorzy twierdzą, że „Europa musi uznać, że nie udało się zrozumieć Rosji post-sowieckiej. Zamiast tego UE musi współistnieć ze swoim potężnym sąsiadem, być może poprzez współpracę z projektem integracyjnym Rosji – Unią Euroazjatycką (której członkami są Rosja, Kazachstan, Białoruś, a w przyszłości zapewne Armenia i Kirgistan). Współpraca z EUG z pewnością nie jest odpowiedzią na wszystko … ale może być pierwszym krokiem w kierunku wynegocjowania nowego europejskiego ładu instytucjonalnego.”

Autorzy wskazują również, że polityka sankcji nie jest długoterminowym rozwiązaniem. Ryzykujemy zwiększeniem rosyjskiego izolacjonizmu, zachęcaniem Rosji raczej do udziału w wyścigu militarnym niż w konkurencji gospodarczej, niszczeniem handlu Zachodu z Rosją, i zachęcaniem innych niezaangażowanych mocarstw do działania przeciwko  sankcjom by móc siebie chronić. Poza sprawą sankcji, publikacja przedstawia jak Europa może wspierać rozwój takiej Rosji, z którą UE będzie mogła współistnieć zamiast prób zmieniania jej na naszą modłę. Autorzy powołują się na relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami – dwa regiony  które wspólnie się rozwijają i współdziałają ze sobą, ale z wyraźnie wyznaczonymi czerwonymi liniami granicznymi – jako wzór dla nowych relacji UE z Rosją. Esej przedstawia plan działań na rzecz odbudowy stosunków z Rosją poprzez:

  • Utrzymanie NATO jako głównego dostarczyciela wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla integralności terytorialnej państw członkowskich UE.
  • Rozważenie wydalenie Rosji z „instytucji reprezentujących wartości” takich jak Rada Europy w celu ochrony liberalnego charakteru projektu UE.
  •  Współpraca ze zdominowaną przez Rosję Euroazjatycką Unią Gospodarczą, aby uznać oficjalnie, że Rosja ma prawo do tworzenia własnego procesu integracyjnego.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.