Nowy Europejski Nieład

Konflikt na Ukrainie bezpowrotnie zerwał z międzynarodowym ładem w Europie. Jak zbudować nowy europejski porządek i relacje z Rosją na nowo?

Chairman of the Centre for Liberal Strategies
Full text available in

Niniejszy esej pt. “The New European Disorder” sugeruje, że konflikt na Ukrainie bezpowrotnie zerwał z międzynarodowym ładem w Europie po zakończeniu zimnej wojny nie pozostawiając miejsca na powrót, w relacjach z Rosją, do stanu sprzed konfliktu. Ale ten stan rzeczy nie przeniósł nas z powrotem do zimnej wojny. Autorzy twierdzą, że “Europa musi uznać, że nie udało się zrozumieć Rosji post-sowieckiej. Zamiast tego UE musi współistnieć ze swoim potężnym sąsiadem, być może poprzez współpracę z projektem integracyjnym Rosji – Unią Euroazjatycką (której członkami są Rosja, Kazachstan, Białoruś, a w przyszłości zapewne Armenia i Kirgistan). Współpraca z EUG z pewnością nie jest odpowiedzią na wszystko … ale może być pierwszym krokiem w kierunku wynegocjowania nowego europejskiego ładu instytucjonalnego.”

Autorzy wskazują również, że polityka sankcji nie jest długoterminowym rozwiązaniem. Ryzykujemy zwiększeniem rosyjskiego izolacjonizmu, zachęcaniem Rosji raczej do udziału w wyścigu militarnym niż w konkurencji gospodarczej, niszczeniem handlu Zachodu z Rosją, i zachęcaniem innych niezaangażowanych mocarstw do działania przeciwko  sankcjom by móc siebie chronić. Poza sprawą sankcji, publikacja przedstawia jak Europa może wspierać rozwój takiej Rosji, z którą UE będzie mogła współistnieć zamiast prób zmieniania jej na naszą modłę. Autorzy powołują się na relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami – dwa regiony  które wspólnie się rozwijają i współdziałają ze sobą, ale z wyraźnie wyznaczonymi czerwonymi liniami granicznymi – jako wzór dla nowych relacji UE z Rosją. Esej przedstawia plan działań na rzecz odbudowy stosunków z Rosją poprzez:

  • Utrzymanie NATO jako głównego dostarczyciela wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla integralności terytorialnej państw członkowskich UE.
  • Rozważenie wydalenie Rosji z “instytucji reprezentujących wartości” takich jak Rada Europy w celu ochrony liberalnego charakteru projektu UE.
  •  Współpraca ze zdominowaną przez Rosję Euroazjatycką Unią Gospodarczą, aby uznać oficjalnie, że Rosja ma prawo do tworzenia własnego procesu integracyjnego.