Inwigilacja, prywatność i bezpieczeństwo: odpowiedź UE na doniesienia Snowdena

Europa musi ustalić nowe zasady dotyczące cyfrowej inwigilacji

Publication cover

Reakcja na ostatnie ataki w Paryżu pokazała, że temat komunikacji cyfrowej znajduje się w samym centrum debaty o bezpieczeństwie i prawach człowieka. Pojawiły się głosy, by poszerzyć uprawnienia europejskich rządów dotyczące inwigilacji w związku z walką z terroryzmem, niemniej jednak jakiekolwiek decyzje polityczne muszą również odnieść się do nierozwiązanych kwestii legalności oraz demokratycznej kontroli nad gromadzeniem danych na szeroką skalę. W najnowszym policy memo ECFR argumentuje się, że reakcja Europy na doniesienia Edwarda Snowdena o gromadzeniu danych przez Stany Zjednoczone oraz inne państwa obnażyła brak przejrzystości i konsensusu Europy w temacie inwigilacji.

„Inwigilacja, prywatność i bezpieczeństwo: chaotyczna odpowiedź Europy na doniesienia Snowdena”  autorstwa Anthony’ego Dworkina (Senior Policy Fellow ECFR) jest dogłębną analizą reakcji poszczególnych krajów i grup na publiczne ujawnienie procesu masowej inwigilacji, począwszy od 2013 roku.

Autor zauważa w szczególności, że:

  • pomimo skierowanej uwagi na doniesienia Snowdena, Europa nie podjęła żadnego z najistotniejszych problemów z tym związanych
  • Europejskie instytucje oraz kraje członkowskie skupiły się na regulacjach w zakresie prowadzenia działalności handlowej, szpiegowania urzędników publicznych oraz gromadzenia danych w Europie
  • Przedsięwzięte środki nie ograniczą amerykańskiego systemu inwigilacji oraz nie biorą pod uwagę masowej inwigilacji prowadzonej przez europejskie służby specjalne
  • Potrzebny jest nowy system zasad dotyczących korzystania z metod inwigilacji, który uwzględniałby ogólnoświatową naturę cyfrowej komunikacji oraz brak należytych zasad i kontroli nad systemem śledzenia własnych obywateli i cudzoziemców

Anthony Dworkin pisze: „Problemy, które otaczają komunikację cyfrową są niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa Europy, jej ekonomicznej przyszłości, systemu wartości oraz praw obywateli. W czasie gdy Europa jest ponownie skupiona na zagrożeniu terroryzmem, nie możemy zaniedbać działań, które zagwarantowałyby, że inwigilacja prowadzona przez nasze własne rządy oraz naszych sojuszników będzie usankcjonowana prawnie i oparta o demokratyczne zasady”.

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.