Francja bliżej Azji

Francja otwiera się na nowych partnerów w Azji poza Chinami

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Francja dała początek nowej, szeroko zakrojonej inicjatywie w kierunku Azji. Według nowej analizy Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, celem Francji jest zwiększenie swoich wpływów w Azji oraz polepszenie stosunków gospodarczych z państwami regionu. Nadal konkurując z innymi krajami europejskimi o inwestycje z Chin, Paryż próbuje równocześnie zredukować, wcześniej wypracowane przez poprzednich prezydentów Francji, nadmierne zaangażowanie w relacje z Chinami poprzez dążenie do bliższych kontaktów bilateralnych z Indiami, Japonią, Koreą, Indonezją, Singapurem, Wietnamem i Australią. Francja odkrywa także “niszowe rynki” i szuka inwestycji w krajach o „drugorzędnym” znaczeniu takich jak Filipiny czy Laos.

Nowe przeformułowanie polityki zagranicznej, prowadzonej przez prezydenta Hollande’a, polegające na częściowym odsunięciu się od Chin – co zostało ochrzczone przez członków francuskiego rządu jako “dyplomacja ekonomiczna”– jest wynikiem normalizacji stosunków z Pekinem zapoczątkowanej podczas prezydentury Sarkozy’ego. Francja ma nadzieję, że bardziej zacieśnione relacje dwustronne z państwami regionu dadzą podłoże do otwarcia nowych rynków oraz do rozwoju nowych relacji politycznych i partnerstw w zakresie bezpieczeństwa.

Autor raportu, dyrektor Asia&China Programme ECFR François Godement, twierdzi że relatywnie nikła obecność Francji w regionie doprowadziła do sformułowania strategii opartej na trzech zasadach:

  • polepszonej konkurencyjności francuskich usług oraz towarów eksportowych;
  • partnerstwach opartych raczej na potrzebach państw docelowych w odróżnieniu od  tradycyjnej promocji francuskiego eksportu;
  • strategicznej obecności opartej na współpracy w kwestiach obrony, której koszty ponosi każda ze stron bez dodatkowych transferów z Francji.

Godement cytuje jednego z urzędników, który twierdzi, że Francja “nie może mieć dłużej jednej ogólnej polityki wobec Azji.” Wydaje się, że nowa strategia zdaje egzamin – bilans handlowy między Francją a Azją zwiększył się w konsekwencji rosnącej liczby rządowych wizyt w państwach azjatyckich od czasu objęcia władzy przez Hollande’a.

Wyważenie strategii wobec Azji ożywiło również handel bronią między Francją a państwami regionu. W 2012 roku, połowa wyeksportowanego z Francji uzbrojenia została sprzedana azjatyckim państwom. Godement zwraca uwagę, że choć najbardziej znaczącą dla Francji w kwestiach obrony jest współpraca z Japonią, to oddaje ona pole nowym partnerom takim jak Indie, Malezja, czy Singapur. Francja ma unikalny potencjał militarny w Europie  – jednakże jest on obecnie zagrożony przez wzrastający kryzys budżetowy.

Jednakże, jak zostało zauważone w raporcie, Francja jest ostrożna w prowadzeniu polityki “globalnego partnerstwa ” z Chinami zainicjowanej przez Jacquesa Chiraca w 1997 roku. Jednocześnie Francja jest, w całej euro strefie, największym centrum zainteresowania dla chińskiego juana. Choć chińskie i francuskie firmy współpracują przy brytyjskiej infrastrukturze energetycznej, rząd Francji utrzymuje bardziej protekcyjne podejście w kwestiach dotyczących inwestycji oraz zamówień publicznych dyskutowanych  w Brukseli.

Podsumowując, Francois Godement przestrzega, że pomimo oparcia polityki francuskiej wobec Azji na interesach narodowych, w długoterminowej perspektywie potrzebne będą starania wewnątrz Unii by wzmocnić interesy Francji i wywiązać się z zobowiązań. Godement dodaje, że “francuska polityka wobec Azji pozostaje uwięziona między w połowie ukształtowanym modelem międzyrządowym Europy a systemem federalnym, który według wielu polityków osłabiłby pozycję Francji.”

Niniejszy artykuł ukaże się we francuskim Annuaire Asie, opublikowanym przez La Documentation Française we współpracy z Asia Centre, pod dyrekcją Jean-Luc Racine’a.

 

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.