Dyplomacja w stylu „Heavy Metal”: polityczne wykorzystanie siły militarnej

Mark Galeotti
ECFR Alumni · Former Visiting Fellow
Publication cover

Summary

Począwszy od 2014 roku Rosja prowadzi agresywne, szeroko zakrojone i wielowątkowe próby użycia swoich sił zbrojnych oraz groźby użycia siły jako instrumentów przymusu w działaniach dyplomatycznych zmierzających do podziału, odstraszania i odwracania uwagi Europy, by uniemożliwić jej zmierzenie się z rosyjskimi działaniami w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Począwszy od 2014 roku Rosja prowadzi agresywne, szeroko zakrojone i wielowątkowe próby użycia swoich sił zbrojnych oraz groźby użycia siły jako instrumentów przymusu w działaniach dyplomatycznych zmierzających do podziału, odstraszania i odwracania uwagi Europy, by uniemożliwić jej zmierzenie się z rosyjskimi działaniami w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Głównymi elementami tej dyplomacji są groźby potencjalnego działań wojskowych, gry wojenne, które dosadnie imitują takie operacje, rozmieszczenie jednostek bojowych w sposób dający jasny przekaz polityczny oraz nierespektowanie europejskiej przestrzeni powietrznej, wód, a nawet terytorium.

Konsekwencje tych działań są różne, czasem wręcz kontrproduktywne, i zależne od koordynacji z innymi środkami dyplomacji i wpływu. Niemniej, miały one wpływ na osłabienie jedności zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej.

Dyplomacja w stylu „Heavy Metal” będzie najpewniej kontynuowana w najbliższej przyszłości. Dla Unii Europejskiej i państw członkowskich oznacza to konieczność zachowania trzeźwego osądu na temat tego, co jest posunięciem typowo militarnym, a co ruchem politycznym, i świadomości, by ominąć zastawione pułapki. Oznacza to również konieczność okazania przekonującej jedności oraz wszechstronnej gotowości do odpowiedzi wówczas, gdy będzie to konieczne.