Świat pod Lupą. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe

Dwa dni rozmów o Polsce, Europie i świecie w muzeum POLIN

3-4 czerwca we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla,  zorganizowaliśmy w Muzeum Polin, cykl 14 spotkań, dyskusji i pokazów filmowych poświęconym sprawom międzynarodowym. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 uczestników. Debatom towarzyszyła wystawa poświęcona uchodźcom, spacer po Muranowie śladami murali oraz „Żywa Biblioteka” z udziałem migrantów i uchodźców.

Szczegółowy program wydarzenia, jak również sylwetki zaproszonych gości i materiały (audio, video, tekstowe) dostepne są na stronie internetowej projektu:

http://swiatpodlupa.eu

https://www.flickr.com/photos/61872701@N05/albums/72157667143782604