W poszukiwaniu bezpieczeństwa. Europa Środkowa

Jak powinien wyglądać wkład Polski i Niemiec w bezpieczeństwo regionu?

Goście

Bartosz Cichocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski
Gustav Gressel, Senior Policy Fellow, ECFR
Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce
Riina Kaljurand, Radczyni w Departamencie Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii

Moderacja

Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura ECFR

Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i Fundacja Konrada Adenauera zorganizowały debatę

„W poszukiwaniu bezpieczeństwa: Europa Środkowa” 

22 stycznia 2019 w godz. 17:00-18:30
w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, Sala Turowicza(ul. Sapieżyńska 10a, parter)

Dwa czynniki wpływają na bezpieczeństwo Europy Środkowej: z jednej strony – historyczny rewizjonizm Rosji, który znalazł wyraz w aneksji Krymu w 2014 r. i grozi wywróceniem regionalnego porządku; z drugiej – polityka Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Donalda Trumpa wbijająca klin między kraje regionu. Różnice są widoczne zwłaszcza w polityce Polski i Niemiec: podczas gdy polski rząd pokłada nadzieje w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, Berlin dąży do ściślejszej współpracy w ramach UE i budowy europejskiej autonomii strategicznej. Ten rozdźwięk może mieć poważne konsekwencje dla naszego regionu, utrudniając przyjęcie spójnej i skutecznej strategii bezpieczeństwa odpowiadającej na wyzwania ze strony Rosji. Widać to już teraz w dyskusjach na temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO, wycofania się przez Stany z traktatu rozbrojeniowego INF czy europejskich projektów obrony, takich jak PESCO i Europejska Inicjatywa Interwencyjna.

Jak państwa regionu postrzegają zagrożenia i jak dbają o swoje bezpieczeństwa? Jak głębokie są w tym wymiarze różnice między krajami Europy Środkowej i Zachodniej? Czy Polska może pogodzić bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ze współpracą z europejskimi partnerami? Jak powinien wyglądać wkład Polski i Niemiec w bezpieczeństwo regionu?

Dyskusję odbyła się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Relacja z debaty dostępna jest tutaj.