Transformacja czy izolacja? Polityka UE wobec wschodnich sąsiadów

Jak zreformować Partnerstwo Wschodnie, by lepiej odpowiadało nie tylko zmieniającej się sytuacji, ale także potrzebom i oczekiwaniom obu stron?

Goście

Andrew Wilson – Senior Policy Fellow w ECFR i profesor Ukrainian Studies na University College London

Kristi Raik – Senior Research Fellow w programie European Union Research w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – Dyrektorka programu Otwarta Europa w Fundacji im. Stefana Batorego

Moderacja

 Piotr Buras – Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych

Warszawskie Biuro ECFR serdecznie zaprasza na debatę publiczną

Transformacja czy izolacja? Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów

23 listopada w godzinach 15:30-17:00 w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5

Nadchodzący piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego (EaP) daje możliwość transformacji wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, choć wydaje się, że większość członków UE nie dąży – i nie jest gotowa – do wielkich zmian. Od 2008 r. Partnerstwo Wschodnie adaptowało się do nowych wyzwań, proponując konkretne mechanizmy wzmocnienia współpracy, ale kraje UE wciąż nie porozumiały się co do ostatecznego celu tych działań. Czy priorytetem Unii Europejskiej ma być transformacja swojego wschodniego sąsiedztwa, czy też raczej obrona przed płynącymi z niego zagrożeniami? Czy z tegorocznego szczytu wyłoni się spójna wizja ambicji Unii Europejskiej w jej wschodnim sąsiedztwie oraz środków, które jest skłonna w nie zainwestować? Jak zreformować Partnerstwo Wschodnie, by lepiej odpowiadało nie tylko zmieniającej się sytuacji, ale także potrzebom i oczekiwaniom obu stron?

Podstawą do dyskusji będzie nowy raport Andrew Wilsona pt. „Partners for Life: Europe’s Unanswered »Eastern Question«

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 22 listopada poprzez formularz rejestracyjny online.