Scenariusze dla wschodniego sąsiedztwa

Dokąd zmierza Rosja i co to znaczy dla Polski oraz UE

Goście

Andrew Wilson (ECFR)

Piotr Buras (ECFR)

Adam Balcer (WiseEuropa)

Nikolay Petrov (ECFR, Visiting Fellow)

Witold Rodkiewicz (OSW)

 

Moderacja

Maria Przełomiec (TVP)

Warszawskie Biuro European Council on Foreign Relations zorganizowało debatę publiczną pt.:

 

Scenariusze dla wschodniego sąsiedztwa

Dokąd zmierza Rosja i co to znaczy dla Polski oraz UE

31 maja w godzinach 15:00-16:45

w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie

 

Dyskusja towarzyszyła publikacja raportu ECFR Andrew Wilsona „Rosja 2030: wizja wielkich marzeń o potędze i małych wojennych zwycięstwach”. Analiza przedstawia aktualne trendy w rosyjskiej polityce zagranicznej i wewnętrznej, ich spodziewane skutki dla roli Rosji w regionie w perspektywie 2030 roku oraz jej implikacje dla Europy. Tekst uzupełniają krótkie komentarze z perspektywy kilku krajów UE, w tym Polski. Polecamy także najnowszą analizę Nikolaja Petrova „Putin’s downfall. The coming crisis of the Russian regime”.