Rosyjska dyplomacja heavymetalowa

Jaka powinna być odpowiedź Europy na rosyjskie groźby i transatlantyckie ryzyka?

Goście

Mark Galeotti – badacz Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze, dyrektor firmy konsultingowej Mayak Intelligence i visiting fellow w ECFR

Anna Maria Dyner – kierowniczka programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Marek Menkiszak – kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich

Warszawskie Biuro ECFR serdecznie zaprasza na debatę publiczną

Rosyjska dyplomacja heavymetalowa

Rosja wobec Zachodu u progu ery Trumpa

3 lutego w godzinach 11.30-13.00 w Fundacji im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a)

W niedawnym raporcie ECFR Mark Galeotti stawia tezę, że Rosja używa swojej siły militarnej – rozbudowując siły zbrojne i rozmieszczając je blisko granic NATO, organizując manewry i prowokując spięcia – przede wszystkim jako środka nacisku  politycznego, podczas gdy groźba rzeczywistej agresji militarnej jest niewielka. Jaką rolę ta „dyplomacja heavymetalowa” odgrywać będzie w nowej erze stosunków z Zachodem, którą zapoczątkuje zapewne objęcie przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta USA? Czy możliwe jest porozumienie Trump-Putin w sprawach globalnych ponad głowami Europejczyków? I jaka powinna być odpowiedź Europy na rosyjskie groźby i transatlantyckie ryzyka?

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 2 lutego poprzez formularz rejestracyjny.