Niemiecka polityka wschodnia – obawy, interpretacje, fakty

Zapraszamy do dyskusji z udziałem przedstawicieli niemieckiej dyplomacji, gospodarki, politycznej opozycji i publiczności.

Goście

Thomas Bagger, szef działu planowania w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Tobias Baumann, kierownik referatu ds. Rosji, Europy Wschodniej i Południowej, Turcji i Azji Centralnej w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Viola von Cramon, ekspertka ds. polityki wschodniej Partii Zielonych

Moderacja

Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych

Miejsce konferencji: Centrum konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Data konferencji: 13 października 2014, 11:00
Rejestracja na konferencję

W Polsce często krytykuje się prorosyjskie nastawienie Berlina w polityce wschodniej, które miałoby wynikać z partykularnej obrony interesów gospodarczych. Media koncentrują się na różnicach w reakcjach na konflikt rosyjsko-ukraiński w Polsce i Niemczech. Wiele z tych opinii nie oddaje jednak rzeczywistej dyskusji i złożonego podejścia do polityki wschodniej przez Niemcy. W niemieckiej debacie rozróżnić należy głos rządu, partii politycznych, biznesu, organizacji pozarządowych i społeczeństwa. Wewnątrz tych wszystkich grup istnieją dodatkowo poważne podziały. Podczas dyskusji poszukamy więc, między innymi, odpowiedzi na pytania:

Jakie jest stanowisko niemieckiego rządu wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego?
Jaki jest pogląd niemieckiego biznesu na temat sankcji wobec Rosji?
Jak Niemcy wspierają Ukrainę?
Czy istnieje polsko-niemiecka wspólnota interesów w polityce wschodniej?

Organizatorzy spotkania: