Kontrofensywa wartości europejskich: Prawa człowieka i rządy prawa

Goście

Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
Piotr Buras – dyrektor Warszawskiego Biura ECFR, non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
Gerald Knaus – dyrektor European Stability Initiative, non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
Ewa Kulik-Bielińska – dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego

Zapraszamy na debatę „Kontrofensywa wartości europejskich: Prawa człowieka i rządy prawa w UE i poza nią”, organizowaną przez forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawskie Biuro ECFR oraz Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w godzinach 15:00-16:30 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” (ul. Bracka 25, III piętro).Wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej – „poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka” – są coraz częściej kwestionowane. W Unii Europejskiej na sile zyskują ruchy, które otwarcie się im sprzeciwiają, nie sposób też spodziewać się wsparcia dla nich ze strony Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Donalda Trumpa.W tej sytuacji potrzebne są nowe metody działania, koalicje, środki prawne i sposoby mobilizacji poparcia dla przestrzegania wartości europejskich. Trwające wciąż działania w obronie rządów prawa w Polsce pozwoliły zgromadzić doświadczenia, pokazując, jakie działanie są skuteczne, a jakie nie. Wyostrzyła ona też spór o to, co to znaczy być europejskim krajem. W maju br. Fundacja im. Stefana Batorego i European Stability Initiative opublikowały raport „Where the law ends. The collapse of the rule of law In Poland – and what to do” autorstwa Piotra Burasa i Geralda Knausa, który wraz z zainicjowaną przez Fundację oraz autorów kampanią przyczynił się do zgłoszenia przez Komisje Europejską skargi do unijnego Trybunału na ustawę o Sądzie Najwyższym.Otwarte pozostaje też pytanie, jak w nowych realiach Unia Europejska może podkreślić swoje przywiązanie do deklarowanych wartości i skutecznie realizować je w swojej polityce zewnętrznej. Jak w UE można zbudować wspólny front wobec państw i osób, które łamią prawa człowieka i pokazać, że pewne działania są bezwzględnie niedopuszczalne?Dyskusja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.