Kultura Liberalna: „Europa, czyli śmierć prowincji”

W najnowszym Temacie Tygodnia „Kultura Liberalna” poszukuje odpowiedzi na pytanie gdzie znajduje się obecnie centrum Europy, a gdzie jej peryferia.  

W najnowszym Temacie Tygodnia „Kultura Liberalna” poszukuje odpowiedzi na pytanie gdzie znajduje się obecnie centrum Europy, a gdzie jej peryferia.

„Może więc nowej prowincji europejskiej powinniśmy szukać właśnie na „biednym Południu”, które przeciwstawić możemy dynamicznej i zamożnej Północy? I ten podział nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Mimo poważnych problemów Hiszpanię czy Włochy, choćby ze względu na rozmiary tamtejszych gospodarek, trudno określić mianem prowincjuszy. José Ignacio Torreblanca, który w rozmowie z Łukaszem Pawłowskim przybliża sytuację w Hiszpanii, podkreśla, że mimo wszelkich trudności jej mieszkańcy nie stracili całkowicie wiary we wspólną Europę. „Obecnie obserwujemy wzrost nieufności wobec Brukseli i jej instytucji, ale nie wobec Unii Europejskiej jako takiej. Ludzie odróżniają istotę projektu od tego, jak ów projekt jest realizowany”, tłumaczy Torreblanca” (fragment tekstu).

Temat Tygodnia dostępny jest na stronie „Kultury Liberalnej”

Polecamy również artykuł autorstwa Jose Ignacio Torreblanki oraz Marka Leonarda pt. „Unio, zacznij lepiej traktować ludzi”.

 

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.