Kryzys uchodźczy: scenariusze dla UE (podcast debaty)

Podcast debaty ECFR Warszawa poświęconej kryzysowi uchodźczemu z udziałem międzynarodowych ekspertów.

Click on the button to load the content from www.mixcloud.com.

Load content

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.