Europejskie Ryzyka Antyliberalizmu

Polska jest sygnatariuszem traktatów ustanawiających rządy prawa jako normę europejską i wprowadzających mechanizmy sankcjonowania ich naruszeń. Musi więc respektować prawo innych krajów członkowskich i instytucji UE do publicznego wypowiadania opinii na temat tego, co dzieje się w naszym kraju, także krytycznych.

Pełny tekst znajduje się w najnowszym numerze Instytutu Idei wydawanym przez Instytut Obywatelski:

http://www.instytutobywatelski.pl/24657/publikacje/instytut-idei/instytut-idei-nr-9-zima-2016

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.