Globalne konsekwencje kryzysu na Ukrainie

Według nowej serii raportów ECFR poświęconej międzynarodowym konsekwencjom kryzysu na Ukrainie, reakcja Europy na działania Rosji jest testem na jedność Unii Europejskiej

Według nowej serii raportów Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) poświęconej międzynarodowym konsekwencjom kryzysu na Ukrainie, reakcja Europy na działania Rosji jest testem na jedność Unii Europejskiej.  Eksperci ECFR szczególnie podkreślają jak trudno będzie Europie zdecydować się na jednomyślną postawę wobec agresywnej, rewizjonistycznej Rosji. Raporty analizują 5 najważniejszych aspektów kryzysu:

•    w jaki sposób Putin odniesie się do systemu bezpieczeństwa Europy, ustanowionego po zakończeniu zimnej wojny
•    zagrożenie interesów Europy na Bliskim Wschodzie i w Azji
•    wpływ kryzysu na zarządzanie instytucjami międzynarodowymi
•    zdolność państw członkowskich UE do odpowiedzi na polityczne wyzwania stawiane przez Ukrainę
•    jakie korzyści gospodarcze mogą wyciągnąć z tego kryzysu Chiny, które polepszają swoje relacje z Rosją

Seria raportów, napisana przez zespół najwybitniejszych analityków polityki zagranicznej ECFR, przedstawia nowe spojrzenie na kryzys ukraiński oraz działania Rosji w obszarze krajów postsowieckich. W siedmiu stolicach Europy, w których ECFR ma swoje biura, publikacjom będą towarzyszyć publiczne wydarzenia, debaty eksperckie oraz podkasty poświęcone problemom Ukrainy.

W komentarzu do nowej serii “Global Consequences of Ukraine” Mark Leonard, dyrektor ECFR, zauważa, że przywódcy państw europejskich stają obecnie przed największym dylematem ich pokolenia: “z jednej strony grozi im zarzut bezczynności wobec terytorialnej agresji w ich własnym sąsiedztwie; z drugiej zaś wykluczenie Rosji z międzynarodowych instytucji, pomimo 20 lat starań włączających Moskwę w te struktury, może przyczynić się do upadku systemu międzynarodowego, od którego zależy koniunktura Europy.”

Zobaczej więcej analiz i komentarzy w serii  “Global Consequences of Ukraine„.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.