Europejskie Forum Nowych Idei

Zapraszamy na debaty w ramach EFNI, których ECFR jest partnerem merytorycznym.

W ramach Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) zapraszamy na debaty, których ECFR jest partnerem merytorycznym:

Więcej o EFNI można znaleźć tutaj.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.