European Solidarity Tracker – Nowe narzędzie do eksploracji danych o europejskiej solidarności

Paneuropejski think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) przedstawia interaktywny European Solidarity Tracker, który umożliwia wizualizację danych o solidarności w czasie pandemii Covid-19.

Przeczy on powszechnemu przekonaniu, jakoby współpraca na poziomie europejskim miała małe znaczenie dla zarządzania tym kryzysem i zarzucono starania o solidarność europejską w czasie pandemii.

To nowe narzędzie eksploracji danych, przygotowane przez wielokrotnie nagradzany think tank, działa jako interaktywna prezentacja zbierająca i przedstawiająca przejawy solidarności w postaci wsparcia medycznego, gospodarczego i pomocy w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

European Solidarity Tracked szczegółowo pokazuje, że:

  • Solidarności między państwami UE nie można sprowadzić do dostaw sprzętu medycznego i obietnic wsparcia finansowego i gospodarczego. Europejskie społeczeństwo obywatelskie również przejawiło solidarność w czasie kryzysu koronawirusa.

  • Powszechne przekonanie, że Unia Europejska nie odegrała istotnej roli podczas kryzysu jest błędne. Dane pokazują szeroki zakres i dużą skalę solidarnych działań, za pomocą których UE walczy z kryzysem koronawirusa w swoich państwach członkowskich.

  • Mniejsze państwa członkowskie miały istotne znaczenie podczas kryzysu. Choć często uwaga skupia się na Niemczech i Francji, w szczególności gdy chodzi o pomoc finansową, European Solidarity Tracker pokazuje, w jakim stopniu i w jaki sposób mniejsze państwa okazywały solidarność, współpracowały z sąsiadami i partnerami oraz zapewniały innym pomoc.

European Solidarity Tracker map

„Na początku kryzysu zobaczyliśmy, jak szybko poczucie braku solidarności może doprowadzić do podważenia spójności europejskiej, a brak spójności prowadzi do dezintegracji i rozpadu projektu europejskiego. Za pomocą Europaean Solidarity Tracker chcemy pokazać, że UE szybko wykazała się solidarności i działała zdecydowanie — po wielu początkowych trudnościach. Te działania odbywały się na wszystkich poziomach: instytucji unijnych, państw członkowskich i obywateli Europy”, tłumaczy kierowniczka projektu i dyrektorka berlińskiego biura ECFR, dr Jana Puglierin.

Solidarność europejska nie jest dana z góry. Wobec wyzwania bez precedensu obywatele Europy i ich przedstawiciele we władzach lokalnych, regionalnych, krajowych i w Brukseli świadomie postanowili działać razem. European Solidarity Tracker pomaga zrozumieć, jak to się stało, ale także pokazuje, gdzie Europa napotkała na przeszkody, odpowiadając na kryzys, gdzie solidarność miała polityczny, a nie tylko bezinteresowny, charakter”, dodaje koordynator projekty i menedżer danych, Rafael Loss.

Prototyp European Solidarity Tracker powstał w ramach projektu Rethink: Europe wspieranego przez Fundację Mercator. European Solidarity Tracker jest analitycznym narzędziem danych i będzie na bieżąco aktualizowany do końca września 2020 r.

Zespół projektu:

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.