Europa trudnych pieniędzy

W grudniu miał wystartować maraton reform w Unii. Na razie nie wystartuje – wyjątkowo przez Niemców, a nie Francuzów.

Unijne nastroje mierzyć można tytułami raportów think tanków. Jeszcze niedawno królowały sakramentalne „Czy UE ma przyszłość?” lub „Quo vadis, Europo?”. Ostatnio znaki zapytania ustąpiły ochoczym zapowiedziom typu „Odnowić Unię Europejską” czy „Nowy impet dla strefy euro”. Po latach smuty pojawiła się nowa energia. Zmieniły się także nastroje obywateli. Według Eurobarometru 74 proc. Europejczyków popiera wspólną walutę, co jest również związane z dwuprocentowym wzrostem w strefie euro. (…)

Cały artykuł, którego autorem jest Piotr Buras, dostępny jest na stronach Tygodnika Polityka.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.