Diplomating Morning Briefing – spotkanie z Milesem Pomperem

Spotkanie z cyklu DMB poświęcone NATO

23 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Diplomatic Morning Briefing (comiesięcznych dyskusji w gronie dyplomatów i ekspertów pracujących w Warszawie) z udziałem Miles’a Pompera, eksperta ds. polityki bezpieczeństwa James Martin Center for Nonproliferation Studies of the Monterey Institute of International Studies.

Spotkanie poświęcone było roli gwarancjom bezpieczeństwa udzielanym przez Stany Zjednoczone państwom Europy Środkowej i Wschodniej w ramach Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Rozmówcy dyskutowali relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją w kontekście między innymi nadchodzących wyborów prezydenckich po drugiej stronie Atlantyku. Omówili kwestię obecności wojsk NATO na terytorium państw bałtyckich oraz Polski, Rumunii i Bułgarii a także politykę Putina względem Sojuszu. Podniesiono kwestię Artykułu 5 Traktatu NATO jako gwaranta bezpieczeństwa regionu Europy Wschodniej oraz środka odstraszającego ewentualnego agresora.

Obecni eksperci komentowali też konieczność wdrożenia w życie postanowień zeszłorocznego Szczytu NATO w Newport. W toku dyskusji stwierdzono, że kształt i dokładną agendę przyszłorocznego szczytu w Warszawie będzie można nakreślić dopiero w kontekście stale ewoluujących relacji pomiędzy NATO a Rosją.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.