Западът има нужда както от Турция, така и от кюрдите, за да се пребори с Ислямска държава

Дипломатическата подкрепа за мира между Турция и кюрдите трябва да бъде сред приоритетите на Европа

Publication cover
Целият текст можете да намерите на

Дипломатическата подкрепа за мира между Турция и кюрдите трябва да бъде сред приоритетите на Европа, тъй като това е предпоставка за успешна стратегия в борбата с Ислямска държава, твърди нов доклад на ЕСВП.

Докладът „Турция, кюрдите и борбата срещу Ислямска държава“ от Кале Салих е публикуван в контекста на нарастващо напрежение между Турция и кюрдското политическо обединение ПКК в навечерието на турските парламентарни избори тази година. От 20 юли насам ПКК е предизвикала смъртта на поне 113 души от силите за сигурност, а Турция твърди, че е унищожила стотици бойци от ПКК. Съвпадението между скорошните турските въздушни удари по кюрдски цели и засиленото участие на Анкара в кампанията срещу Ислямска държава накара мнозина да предполагат, че мирният процес вече не стои високо в списъка с приоритети на САЩ и западните му партньори, които се фокусират по-скоро върху това да си подсигурят военното сътрудничество на Турция и в резултат да получат по-краткосрочни ползи в борбата срещу Ислямска държава.

В доклада, Салих твърди, че докато сътрудничеството с Турция е без съмнение ценно за коалицията срещу Ислямска държава, политика, която разменя това сътрудничество за провалянето на мирния процес между Турция и ПКК рискува разпространяване на конфликта в северна Сирия (Отряда за народна самоотбрана) и създаване на допълнителни затруднения за коалицията в опитите за координирана борба срещу Ислямска държава.

Салих призовава за повече дипломатическо внимание от страна на Европа при съживяването на мирния процес между Турция и ПКК, повече политическа ангажираност с Партията на демократичния съюз и условна подкрепа за Отряда за народна самоотбрана в районите, които вече контролира.

По-силната подкрепа за Партията на демократичния съюз/Отряда за народна самоотбрана трябва да се обвърже със следните условия: да се убеди Отряда за народна самоотбрана да не навлиза еднолично в територии, в които основното население не е кюрдско; партньори, обвързани със Свободната сирийска армия да не играят значителни роли при процеса на взимане на решения и при политики, които могат да имат за резултат преселение на местни жители – сунити; Партията на демократичния съюз да бъде окуражена да създаде в зоните, които вече контролира, управленски структури, които да не изключват от управлението кюрди, араби и други местни етнически групи, които не са свързани с партията.

Кале Салих, автор на Турция, кюрдите и борбата срещу Ислямска държава“ обяснява:

“Неотдавнашното изостряне на отношенията между Турция и ПКК заплашва да задълбочи разривите в региона и сериозно да затрудни усилията на Европа да създаде поне някакви условия за стабилност и да се бори срещу Ислямска държава.

Европа трябва да пази труден баланс. За да се бори с Ислямска държава в Сирия, Европа има нужда от партньорството на Турция. От друга страна, Отряда за народна самоотбрана доказа, че е ефективен партньор на бойното поле и допълва въздушните удари на коалицията срещу Ислямска държава в северна Сирия.

Ефективна стратегия в северна Сирия би изисквала партньорството и на двете страни.

Следователно, Европа трябва да има по-активна политика, която приема, че както Турция, така и кюрдите са от изключително значение за постигане на прогрес в борбата срещу Ислямска държава. ЕС трябва да разбере, че мирният процес между Турция и ПКК е въпрос, който влияе директно върху интересите на Съюза в региона, включително и що се отнася до ефективната борба срещу Ислямска държава.“

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.