Бележник за европейската външна политика 2012

Вместо средство за решаването на световните проблеми, Европа вече е проблем сама по себе си

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Бележник за европейската външна политика 2012

Вместо да помага за разрешаването на световните проблеми, самата Европа се е превърнала вече в проблем

След поредната критична среща на върха на 27-те лидери на Европейския съюз, която трябваше да разреши дълбоките проблеми, налегнали континента, вече е напълно видимо как болестното състояние на Европа засяга статуса й в международната политика.

Второто издание на новаторския доклад  „Бележник за европейската външна политика“ показва, че днес Европа е по-скоро проблем за останалия свят, а не част от решението на световните проблеми.

„Бележникът“ на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) оценява представянето на ЕС и отделните страни-членки на глобалната сцена в 6 основни измерения, разделени на 80 специфични области. Той представя подробно как кризата в Еврозоната, Арабската пролет, растящата лидерска роля на Германия и ред други въпроси въздействат върху глобалното влияние на Европа и способността й за отстояване на интереси.

  • Заради Еврокризата ЕС  понесе рязка загуба на „мека сила“, т.е. привлекателност. В миналогодишния „Бележник“ на ЕСВП отбелязахме, че вниманието на Европа е отклонено заради кризата; тази година Евросъюзът е с наведена глава. Макар и разширяването на ЕС да продължава,  все по-малко са онези, които са готови да копират модела на международно сътрудничество.
  • Кризата също ограничи способността на Европа да реагира на арабските революции – вероятно най-важното геополитическо събитие в съседството на ЕС след падането на Берлинската стена.
  • В миналото Германия често се водеше по Франция и Великобритания по отношение на външнополитически въпроси, но „Бележникът“ на ЕСВП сега я класифицира като „лидер“ в повече области, от която и да е друга страна-членка. Тя също е класифицирана като „оставач“ в няколко – включително Либия, което показва, че все по-често националните интереси имат водеща роля за Берлин.
  • Вече се появяват нови външнополитически лидери – Швеция е водач в 11 области (повече от Испания и Италия взети заедно), а Полша – в 8.

Ключовите констатации в шестте области на „Бележника“ са:

  • Китай(обща оценка на представянето на ЕС: 4) – Европа се надяваше да подсили политиката си към Китай през 2011, но кризата донесе нови възможности на Пекин, като накара европейските страни да си съперничат за китайските пазари, инвестиции и финансиране.
  • Близкият изток и Северна Африка(4+) – арабските революции изненадаха всички, но страните-членки на ЕС така и не успяха да изпълнят обещанията си за „пари, пазари и мобилност“. Либия подчерта разделенията в Европа, а лидерите на Евросъюза все още не са разработили дългосрочен подход към региона.
  • Русия (4+) – ЕС постигна впечатляваща степен на единност в отношенията с Москва и постигна конкретни резултати в области като търговските връзки. Неминуемото завръщане на Владимир Путин обаче слага край на пожелателното мислене, което характеризираше политиката на протегната ръка спрямо Русия.
  • Съединените щати(5-) – „лидерството в сянка“ на Вашингтон в Либия доказа, че Европа е способна да бъде динамичен международен играч в сътрудничество със САЩ. Но то също разкри сериозни слабости що се отнася до капацитета на Европа. Междувременно САЩ започна да прилага стратегията си „Азия на първо място“ за сметка на интересите на Европа.
  • Европейски страни извън ЕС(4+) – ЕС постигна напредък по въпроси като присъединяването на Западните Балкани, но отношенията с ключови играчи като Турция бяха (отново) изпълнени с проблеми. Резултатите по отношение със страните от Източното партньорство бяха също силно ограничени.
  • Многостранни въпроси и управление на кризи(5) – Сключването на правно обвързващ договор по намаляването на въглеродните емисии в Дърбан бе един от няколкото условни успехи, постигнати от ЕС. Те обаче бяха помрачени от усилията за стабилизиране на Еврозоната, например, по време на съпътстваната от проблеми среща на върха на Г20 в Кан.

Отзиви в пресата след първото издание:

“Експеримент, проправящ път във външнополитическия анализ.“ Foreign Affairs

“Отличен документ.” Le Monde

“Първата напълно прозрачна оценка за успеваемостта на европейската външна политика.” Der Spiegel

“Много, много добро обобщение къде е ангажиран ЕС и какво се опитва да направи.” New York Times

Бележникът за европейската външна политика на ЕСВП е новаторски изследователски проект, който предоставя систематична годишна оценка на представянето на Европа в отношенията й с останалия свят. Първото издание на Бележника оцени работата на Европа през 2010 – „годината нула“ за новата външнополитическа рамка, която бе създадена с Лисабонския договор.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.