Египетският икономически „Параграф 22”

Как може Европа да помогне на Египет

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Египетският икономически „Параграф 22”: Как Европа може да помогне?

Египет се намира в икономическа криза, като бързо увеличаваща се безработица заплашва стабилността в страната преди изборите през октомври т.г. Властите отчаяно се нуждаят от финансов ресурс, но не са готови да предприемат структурните реформи, които биха осигурили финансова помощ, възлизаща на милиарди, заради притеснения, че с това ситуацията може още повече да се влоши.

Европа може да помогне. Вместо да задържа отделените за Египет 6.5 милиарда долара, докато бъде подписано споразумението за реформи с МВФ, част от тези средства могат да бъдат насочени незабавно към определени мерки, които ще намалят безработицата, ще стабилизират Египет и ще спомогнат за укрепването на крехките демократични институции в държавата.

В новия политически доклад на ЕСВП „Египет, МВФ и Европейската икономическа помощ” авторът Фарах Халиме настоява, че макар и структурните реформи да са необходими за справяне с дълбоките икономически проблеми на Египет, за ЕС и някои ключови държави членки ще е недалновидно да не действат именно сега:

  • Необходими са инвестиции в образованието и професионалната подготовка на младите хора в Египет. Частният сектор в страната все още изпитва трудности при намирането на квалифицирани кадри въпреки високите нива на безработица.
  • ЕС вече се е ангажирал да подпише две програми, по които да бъдат отпуснати милиони долари за реализирането на инфраструктурни проекти и технически обучения в Египет. Тези средства, заедно с финансирането от Световната банка за малките и средни предприятия, трябва да послужат като модел за по-малки програми за финансова помощ със специфична насоченост.
  • ЕС същевременно трябва да продължи подкрепата си за програмата за всеобхватни реформи на МВФ, с която се цели справянето с дълготрайните структурни проблеми на египетската икономика.

Египет се намира в „Параграф 22“: държавата има нужда от пари, за да попречи на нестабилността на фона на безработицата и икономическия колапс, но не може да получи парите без да се съгласи на реформи, които от своя страна ще доведат до краткосрочна нестабилност. Европа трябва да отдели средства за обучение на гражданското общество, за да предотврати пагубните последствия, които тази ситуация може да има върху процеса на консолидиране на египетската демокрация” Фарах Халиме

Някои факти:

  • Споразумение по всеобхватната програма за реформи на МВФ ще отвори пътя към кредит от 4.8 милиарда долара от МВФ, както и 6.5 милиарда долара от ЕС и ключови държави членки.
  • Инфлацията, намаляващите приходи от туризма, огромните субсидии и свиващите се резерви в чужда валута поставят под сериозен натиск правителствения бюджет
  • Египет търси средства и от други източници, вкл. от Катар, Турция и Либия.
  • 4500 завода яха затворени след революцията. Останалите са засегнати от прекъсване на електроенергията, стачки, слаби мерки за сигурност и лоши кредитни условия от банките.
  • Около ¾ от безработните в Египет са младежи на възраст между 15 и 29 години.
  • Осем от десет висшисти в страната не могат да си намерят работа.

Преките външни инвестиции в Египет са намалели с 56% след революцията.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.