Поредицата „Рига“: Карл Билд и гледните точки от столиците за Източното партньорство

Европейският съвет за външна политика публикува „Поредицата „Рига“ – колекция есета и анализи, които разглеждат бъдещето на Източното партньорство

Publication cover

С наближаването на срещата на високо ниво по Източното партньорство в Рига тази седмица, Европейският съвет за външна политика публикува „Поредицата „Рига“– колекция есета и анализи, които разглеждат бъдещето на Източното партньорство.

Карл Билд, бивш министър-председател на Швеция и съ-председател на ЕСВП, анализира еволюцията на отношенията между ЕС и Русия в контекста на отношенията със съседките. Той твърди, че политиките на ЕС може и да са останали последователни към източните партньори, но не и тези на Русия – първоначалната й състрадателна и дори интеграционна позиция бе заменена от антагонизъм и противопоставяне. Заключенията на Билд:

„Доскоро наричана „стратегически партньор“ на ЕС, Русия сега очевидно е стратегически проблем. В някои важни аспекти тя може да бъде наречена дори стратегически противник.“

„Изправени сме пред Русия, която по думи, а и на дела, демонстрира сериозно различие спрямо предишното си поведение, както и спрямо основните принципи, върху които през последните няколко десетилетия изграждахме сигурността и стабилността на Европа.“

„Вярвам, че от това, което се случва в Украйна, ще зависят много важни решения. Просто казано: бъдещето на Украйна е бъдещето на Русия, което е бъдещето на Европа.“

„Ако Украйна потъне в разделение и упадък, ще се превърне в зона за постоянна конфронтация, която вероятно ще допринесе за милитаризираното и авторитарно развитие на политиката в Русия.“

„От друга страна, ако демокрацията в Украйна трябва да бъде консолидирана, а стабилните реформаторски политики преобърнат икономическото бъдеще на страната, утвърждавайки интеграцията й в ЕС, това би могло да послужи в бъдещето за вдъхновение към една по-демократична и реформаторски ориентирана ера в развитието на Русия.“

Колекцията включва текстове, които показват „Гледните точки от страните в Източното партньорство“, като шестте автори изразяват възгледите си относно успехите и недостатъците на политиките на Източното партньорство, както и „Гледните точки от страните в ЕС“ с автори от осемте държави, изиграли ключова роля за формирането на Източното партньорство.

„Гледните точки от страните в ЕС“ с увод от директора на Софийския офис на ЕСВП Весела Чернева включват текстове от Густав Гресел (Германия), Силвия Франческон (Италия), Натали Нугаред (Франция), Иън Бонд (Великобритания), Франциско Ласхерас (Испания), Анке Шмит-Фелцман (Швеция), Марге Мардисалу-Кахар (Естония), Пьотр Бурас (Полша).

„Гледните точки от страните в Източното партньорство“ включват текстове от Ричард Гирагосян (Армения), Лейла Алиева (Азербайджан), Дзмитри Халубнихи (Беларус), Торнике Шарашенидзе (Грузия), Станислав Секриеру (Молдова) и Дмитро Шуга (Украйна).

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.