Как руският ревизионизъм заплашва Босна и Херцеговина

BOSNIA AND HERZEGOVINA – DECEMBER 14, 2020: Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov (L) and Dragan Covic, Deputy Speaker of the House of Peoples of Bosnia and Herzegovina, during a meeting. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS
Руският външен министър Сергей Лавров и председателят на Камарата на народите на Босна и Херцеговина Драган Чович се срещат през 2020 г
Изображението е на Russian Foreign Ministry Press Office / TASS / Reuters / picture alliance
©
Целият текст можете да намерите на

Основни заключения:

  • Войната в Украйна даде представа на европейските лидери колко крехък може да бъде мирът в Босна и Херцеговина.
  • В продължение на повече от десетилетие основната цел на Русия в Босна и Херцеговина бе да запази държавата разделена и нефункционираща, възпрепятствайки присъединяването й към НАТО и воденето на собствена външна политика.
  • Влиянието на Русия в Босна и Херцеговина се осъществява най-вече чрез следвоенното конституционно устройство на страната – система за разпределяне на властта, при която се дава голяма власт на местни играчи, чиито цели и дейности се припокриват с интересите на Русия.
  • Икономическото присъствие на Русия в Босна и Херцеговина е ограничено. Република Сръбска (Република Српска), по-малката съставна част, разчита до голяма степен на ЕС за търговия и финансови помощи, до които не би имала достъп, ако се отдели.
  • Непосредствените заплахи за Босна и Херцеговина са на местно и регионално ниво. Реваншистки и дестабилизиращи сили от Босна, Сърбия, Хърватия и Унгария са решени да подкопаят държавата.
  • ЕС трябва да засили значително политическите и военните си усилия за възпиране на тези сили на място. Това е от съществено значение не само за Босна и Херцеговина, но и за доверието в ЕС като външнополитически фактор.

Войната на Русия в Украйна заплашва да дестабилизира страните от Западните Балкани. Нарастващите напрежения в Босна и Херцеговина, както и в северните части на Косово, водят до въпроса дали е възможно да избухне нов конфликт в региона – опасенията са, че Русия може да опита да дестабилизира държави в съседство на Европейския съюз.

Нов доклад на Европейския съвет за външна политика „Как руският ревизионизъм заплашва Босна и Херцеговина“ разглежда влиянието на Русия в Босна и Херцеговина. Според Майда Руге, старши изследовател в ЕСВП, основната заплаха за страната идва от местни и регионални актьори.

Въпреки ограниченото икономическо влияния на Русия в Босна и Херцеговина, Москва вероятно ще продължи да подкопава западните инициативи в областта на сигурността в страната, използвайки всички инструменти, с които разполага. Ако Европейският съюз иска да се превърне в силен геополитически фактор, който може да сдържа Русия в страните от неговото съседство, ще трябва да изгради надеждна външна политика и политика за сигурност, подсилена от силни военни способности.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.