Споразумението за свободна търговия между ЕС и Украйна: инструмент за поетапното укрепване на Украйна

Зоната за свободна търговия е най-значимият елемент от реакцията на ЕС към кризата в Украйна. Техническо по форма, споразумението всъщност е показателен политически акт, който цели промяна на средата в съседните на ЕС региони и създава както очаквания, така и отговорности и за двете страни.

Гости

Н. Пр. Микола Балтажи, Посланик на Украйна в България (Украйна)

Огнян Златев, Ръководител на Представителство на Европейската комисия в България (България)

Валери Пиатнитский, Съветник на Министър-председателя на Република Украйна Арсений Яценюк (Украйна)

Кирил Рогов, Политически анализатор и бивш старши анализатор към Института за икономическаполитика Гайдар (Русия) с видеоконферентна връзка

Игор Бураковски, Председател на борда на Института за икономически изследвания и политически консултации (Украйна) 

Модерирано от

Весела Чернева, директор „Програми“ и директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика (България)

Зоната за свободна търговия е най-значимият елемент от реакцията на ЕС към кризата в Украйна. Техническо по форма, споразумението всъщност е показателен политически акт, който цели промяна на средата в съседните на ЕС региони и създава както очаквания, така и отговорности и за двете страни.

Зоната за свободна търговия е част от Споразумението за асоцииране на Украйна с ЕС, което има за цел да уеднакви правилата в Украйна с тези в Европа и да хармонизира голяма част от украинските търговски норми и стандарти с европейските, като по този начин доближи страната още повече до ЕС. Споразумението влезе в сила на 1 януари 2016 и цели да даде тласък на двустранната търговия и да осигури на Украйна крайно необходимия ѝ приток на инвестиции. Зоната за свободна търговия отваря пазарите на ЕС и трети страни за украински продукти. Същевременно, споразумението доведе до санкции за украински стоки от страна на Русия, което обаче лесно може да бъде компенсирано чрез алтернативни пазари, поне според украинските власти.

С помощта на експерти от Украйна и Европейската комисия, ще се опитаме да очертаем какво е значението на Споразумението както за ЕС, така и за украинската икономика и общество. Дискусията ще се проведе и в контекста на намаляващата подкрепа за дейностите на ЕС в съседни региони и миграционната криза.

Гледайте събитието на живо тук: