Медийна закуска със Себастиан Дулиен за Европейския бежански съюз

На организирана медийна закуска от ЕСВП София, заедно с колегата ни от Берлин Себастиан Дулиен ще ви представихме доклада „Цената на бежанската криза в Европа“, който разглежда икономическия аспект зад бежанската криза и аргументира създаването на един по-формален Европейски бежански съюз, който да координира реакциите на ЕС.

Себастиан призовава за отделяне на финансовите разходи по бежанската криза от приема и подслоняването на бежанци, като се опира на факта, че някои страни членки могат да помагат с пари, но нямат желание да приютяват бежанци и обратното. Той също отбелязва, че ако разходите по подслоняване на бежанци бъдат разпределени по равно в Европейския съюз, местните икономически и инфраструктурни ползи от предоставянето на условия за бежанци може да се окаже преимущество за борещите се икономики в някои южни европейски държави.

Подобен бежански съюз би помогнал за централизация на процеса с търсене на убежище, като даде по-голяма гъвкавост за разпределяне на бежанци чрез съобразяване на политическите и икономически обстоятелства. По-добрата координация също би облагодетелствала външнополитическото измерение на бежанската криза: чрез осигуряване на повече влияние в международната дипломация, подкрепа предоставянето на подслон за бежанци в региона и позволяването на съвместен подход в управлението на външните граници.