България и Европейската зелена сделка

, Sofia time (EET, UTC+2)
Онлайн
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Гости

  • Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийски университет и гост-изследовател в ЕСВП
  • Юлиан Попов, старши политически съветник, Европейска климатична фондация
  • Весела Чернева, заместник-директор и ръководител на софийския офис, ЕСВП

Софийският офис на ЕСВП организира кръгла маса, посветена на социално-икономическите възможности, които се откриват пред България чрез механизмите на Европейската зелена сделка.

Проследете дискусията на живо от Facebook страницата на ЕСВП София.