Федерика Могерини обсъди в София външната политика на ЕС

 В публичната дискусия участваха над 40 анализатори от региона.

Новата Европейската стратегия за външна политика и сигурност, изготвена от екипа на Върховния представител Федерика Могерини, както и прегледът на Европейската политика за съседство се обсъдиха публично за първи път на 23 юли. Дискусията се състоя в София и в нея, заедно с български анализатори, участваха и представители от Източна Европа, Западните Балкани и Турция. Те представиха своята гледна точка по Стратегията, значителна част от която е свързана със съседните на ЕС региони. Българският външен министър Даниел Митов каза по повод събитието: „Съседите на ЕС са важни. Неслучайно по време на срещите на Европейския съвет през декември 2013 и юни 2015 беше подчертано, че ЕС трябва да поеме отговорност за гарантирането на сигурността на глобално равнище, но преди всичко в граничните си региони“.

В публичната дискусия, организирана съвместно от Софийска платформа, Министерство на външните работи и Европейския съвет за външна политика, взеха участие над 40 представители на неправителствени организации от 14 съседни на ЕС държави. 

Прегледът на Европейската стратегия за външна политика и сигурност поставя началото на дългоочакван процес, за който призоваваха както политици, така и анализатори. За последните 12 години външната среда на Европейския съюз се промени из основи и не отговаря на описаното в сега съществуващия документ от 2003 г. Проблемите пред ЕС също сe различават от предизвикателствата през 2003 г. „Ревизионизмът на Русия, заплахата от тероризъм от юг, киберсигурността са само част от дълъг списък от трудности, с които Европа трябва да се справя днес. Затова непосредствените съседи на ЕС – страните от Западните Балкани, Турция и държавите от Източното партньорство, би трябвало да са в центъра на този преглед“, смята Весела Чернева, директор на Софийския офис на ЕСВП.

Прочетете основните препоръки, които бяха формулирани в резултат на кръглата маса тук (на английски език).

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.