Анти-европейски партии на път да спечелят 1/3 от местата в Европейския парламент

Ново проучване на Европейският съвет за външна политика (ЕСВП), публикувано в понеделник, 11 февруари, разкрива как анти-европейски партии са на път да спечелят 1/3 от местата в Европейския парламент. Те биха били достатъчни, за да осуетят дейността и да подкопаят сигурността и отбраната в Европа, като всеят раздори, които с течение на времето могат да разрушат ЕС.

David Iliff CC BY-SA

Ново проучване на Европейският съвет за външна политика (ЕСВП), публикувано в понеделник, 11 февруари, разкрива как анти-европейски партии са на път да спечелят 1/3 от местата в Европейския парламент. Те биха били достатъчни, за да осуетят дейността и да подкопаят сигурността и отбраната в Европа, като всеят раздори, които с течение на времето могат да разрушат ЕС.

 

“Европейски избори 2019: Как анти-европейските партии планират на разрушат Европа и как да бъдат спрени” е най-подробното проучване до момента за влиянието на анти-европейските партии преди изборите за Европейски парламент през месец май. Направено с участието на мрежа от асоциирани изследователи в европейските столици, чрез разговори с политически партии, политици и експерти, както и чрез анализи на тенденциите в сегментирането на гласоподаватели и партийни програми, проучването на ЕСВП разглежда коя област е под заплаха във всяка една държава от 27-те държави членки на ЕС. То взема предвид влиянието на анти-европейските партии, ако те работят заедно в Европейския парламент върху всяка една ключова област като търговия, сигурност, изменение на климата, бюджет.

 

Проучването предупреждава, че въпреки разделенията вътре в анти-европейските партии, те най-вероятно ще заработят заедно с цел подкопаването не общата работа в Европа и за предотвратяването на наказания върху държави-членки, които нарушават ценностите на ЕС.

 

В заключение проучването твърди, че изборите за Европейски парламент тази година ще бъдат най-важните до момента, и че бъдещето на Европа, като глобална сила гарантираща сигурността и просперитета на своите граждани е в опасност.

 

Проучването разкрива, че анти-европейските законодатели могат да:

 

  • Попречат на Европа да отговори на важни международни политически предизвикателства: оказвайки натиск по отношение на спирането на санкциите наложени върху Русия, отслабвайки репутацията на НАТО и като настояват за национален вместо европейски отговор на икономическите заплахи поставени от Китай и САЩ.

 

  • Намалят върховенството на закона в Европа: с блокирането на процедурите по член 7 в Европейският парламент и с компрометирането на способността на Европа да защитава вътрешната демокрация и да работи срещу нарушенията на човешките права.

 

  • Нанесат вреда на икономическата конкурентоспособност на Европа: като осуетяват преговорите и ратифицирането на споразуменията за свободна търговия (ССТ), като например споразумения с Обединеното Кралство след Брекзит. Докладът предупреждава, че търговската политика ще бъде предпочитаната спорна област за намеса от анти-европейските партии.

 

  • Излагайки на риск на свободата на движение: стремеж отново да се въведе стриктното спазване на вътрешните граници като основно решение на въпроса с миграцията в ЕС;

 

  • Затрудняване на усилията в световен мащаб по спирането на изменението на климата: препоръки за излизането от международни споразумения (като например Парижкото споразумение);

 

  • Вътрешно насърчаване на дезинтеграцията в ЕС: чрез саботаж на преговорите по бюджета, забавяне на назначаването на комисари и използване на платформата в парламента за оказване на натиск за провеждане на референдуми в държави-членки на принципа “вън или вътре”. Парализата, която ще се получи като резултат от това, ще подкопае тезата, че ЕС може да бъде реформиран.

 

  • Промяна на политическата култура на Европа: Един успех в изборите за Европейски парламент ще послужи като трамплин за националистите да успеят и в националните избори. Най-големият ефект от изборите за Европейски парламент ще бъде една вълна от национални избори през 2019 в Дания, Естония и Словакия, в които има вероятност да се образуват коалиции с националисти, което от своя страна ще затрудни работата на Европейския съвет.

 

Чрез анализа на предстоящите изборни кампании и стратегии за борба с анти-европейците, докладът отбелязва, че:

 

  • Поддръжниците на Европейския съюз трябва да разширят дебата с цел да разкрият реалната щета от дейността на анти-европейските партии върху голям политически диапазон. В повечето държави доминират националните политически въпроси, като единственият важен въпрос в много държави-членки, освен Португалия, Ирландия и Литва, ще бъде миграцията.

 

  • Консервативните партии трябва да се въздържат от приемането на възгледите на крайно десни партии както и да се въздържат от влизане в коалиции с тях.

 

  • Фокусът на партиите трябва да бъде в отговор на опасенията на гласоподавателите в теми като външна политика, климат, сигурност, отбрана, растеж и работни места, области в които националистите са разединени и не могат да кажат много.

 

Проучването върху последствията от увеличеното представяне на анти-европейски партии е първото от рода си по проекта на ЕСВП “Да отключим мнозинството в Европа” и ще бъде допълнено от последващи доклади, както и от обширно допитване в държавите-членки на ЕС по време на изборите.

 

Допитването от ЕСВП ще идентифицира спорните области на политическите партии, по-значителните опасения на гласоподавателите от 15 държави-членки; както и влиянието, което тези резултати ще окажат върху основните политически области, като например областта на външната политика. Това допитване ще бъде направено, след което публикувано на три етапа между февруари и юни 2019.

Марк Ленард, Директор на Европейския съвет по външна политика каза следното:

“Предупреждението в този доклад, че анти-европейските партии набират сила и могат да парализират ЕС трябва да концентрира мозъците на защитниците на ЕС. Те не бива да засядат в позицията на защитници на статуквото в Европа или да позволят на изборите да се превърнат в референдум по въпроса с миграцията – това е точно спорната област в която анти-европейците искат да навлязат.”

“Вместо това поддръжниците на Европа трябва да дадат глас на тихото мнозинство като участват в други избори, в които другото общество на Европа ще гласува: избори относно измененията в климата, избори за Фейсбук, за тези хора, които се страхуват за личните си данни, избори за тези, които се притесняват от агресията на Русия, избори за по-добро бъдеще за тези които са притеснени, стандартът на живот не се подобрява, избори за върховенството на закона, за тези които се притесняват от отстъпването от демократични ценности, изборите за “спасение на Европа” – за най- ревностните защитници на Европа.”

Сузи Денисън, старши сътрудник и директор на програмата Европейска Сила при ЕСВП, каза следното:

“Това проучване показва колко висок е залога и колко големи щети анти-европейците могат да нанесат. Със забавяне на функцията на ЕС която помага на гражданите на Европа – от търговски споразумения до действия срещу руската агресия – те ще използват силата си в Европейския парламент като стартова площадка за трансформирането на цялата политика в Европа. Ние предлагаме стратегия на защита: като забиваме клинове сред анти-европейските партии, като изобличаваме с реалната цена на техните ключови политики и идеи; като идентифицираме нови въпроси, които да вдъхновят гласоподавателите.”

 

Целият доклад четете тук.