Experts & Staff

Andrzej Olechowski

Former Minister of Foreign Affairs and Former Minister of Finance of Poland

Biography

Andrzej Olechowski is Chairman of the Supervisory Board of Bank Handlowy, Director of Euronet, and a Member of the Supervisory Board of P4. He is also a Professor at Vistula University and the author of numerous publications on international trade and foreign policy. He previously served as Minister of Foreign Affairs and Minister of Finance of Poland. He was a presidential candidate twice, and is as a co-founder of the political party Civic Platform. He co-authored the report “Engaging Russia: A Return to Containment?” which is the third in a series of reports on Russia written by the Trilateral Commission. Olechowski holds a PhD in Economics from the Central School of Planning and Statistics in Warsaw.

Po Wilnie: Jak Polska i Niemcy mogą wzmocnić politykę wschodnią UE

Wileński szczyt Partnerstwa Wschodniego może okazać się punktem zwrotnym w polityce wschodniej UE. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą i parafowanie porozumień z Mołdową i Gruzją byłoby wielkim krokiem w kierunku zbliżenia wschodnich partnerów do UE, stabilizacji jej wschodniego sąsiedztwa i reform przeobrażających te kraje zgodnie z zasadami rządów prawa, demokracji i wolnego rynku.