Второ биенале на гражданското участие

В партньорство с Европейския съвет за външна политика и фондация “БлуЛинк”, сдружение “Форум Гражданско Участие “и Български център за нестопанско право, организираха второ Биенале на гражданското участие.

На 22 януари в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе второто Биенале на гражданското участие, организирано от сдружение “Форум Гражданско Участие” и Български център за нестопанско право в партньорство с Европейския съвет за външна политика и фондация “БлуЛинк”.

По време на събитието бяха представени доклади, посветени на председателството на България на Съвета на ЕС, опита на Естония, приноса на неправителствените организации към европейските политики и Индекса на гражданското участие 2016-2017. На панелна дискусия бяха обсъдени препоръки за увеличаване на гражданската активност на национално и европейско ниво.

Сред участниците бяха Огнян Златев (Представителство на ЕК в България), Мартен Лаури (Национална фондация за гражданско общество на Естония), Даниел Стефанов (Европейски съвет за външна политика), Павел Антонов (БлуЛинк), проф. Иво Драганов (Нов български университет), Ива Таралежкова (Форум Гражданско Участие), Любен Панов (Български център за нестопанско право) и Боряна Димитрова (Алфа Рисърч).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Second Biennale of Citizen Participation took place on 22nd January 2018 in the Aula Magna of Sofia University St. Kliment Ohridski. The event was jointly organised by the Citizen Participation Forum and the Bulgarian Center for Non-profit Law in partnership with the European Council on Foreign Relations and the BlueLink Foundation.

The discussion focused on citizen participation on both national and European level in the light of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU; the Estonian model of citizen involvement; the role non-governmental organizations play in shaping of the European politics and the Citizen Participation Index for 2016-2017.

Among the participants were Ognian Zlatev (Representation of the EC in Bulgaria), Marten Lauri (National Foundation of Civil Society in Estonia – KÜSK), Daniel Stefanov (ECFR Sofia), Pavel Antonov (BlueLink Foundation), prof. Ivo Draganov (New Bulgarian University), Iva Taralezhkova (Citizen Participation Forum), Luben Panov (BCNL) and Boryana Dimitrova (Alpha Research).