Rosja 2030: mocarstwowe marzenia i wygrane wojenki

Chyląca się ku upadkowi Rosja próbuje odzyskać dawną pozycję i coraz chętniej sięga po siłowe rozwiązania

Fredrik Wesslau
ECFR Alumni · Director of the Wider Europe Programme
Andrew Wilson
Senior Policy Fellow
Publication cover

Przewidywania, zawsze trudne, w przypadku Rosji stały się w ostatnich latach jeszcze trudniejsze. Polityczni decydenci i analitycy nie byli przygotowani na takie wydarzenia, jak wojna z Gruzją w 2008 roku, interwencja w 2014 roku na Ukrainie czy syryjska kampania roku 2015. Moskwa rozwinęła do perfekcji sztukę zaskakiwania świata śmiałymi zagrywkami na scenie międzynarodowej.

Podsumowanie publikacji:

  • Kreml prowadzi asertywną politykę zagraniczną w nadziei zagwarantowania sobie pozycji wielkiej potęgi oraz zabezpieczenia swojej strefy wpływów względem sąsiadów. Tego rodzaju awanturniczość będzie w coraz większej mierze kierowana pragnieniem zdobycia popularności i odwrócenia uwagi Rosjan od trudności ekonomicznych.
  • Wyodrębniliśmy pięć trendów, dotyczących kierunków, jakie może obrać rosyjska polityka zagraniczna i wschodni sąsiedzi UE w ciągu nadchodzącej dekady oraz przedstawiliśmy, jak Europa powinna na te trendy reagować.
  • Rosja będzie w większej mierze opierać się na sile militarnej. Głównym regionem jej zainteresowania będzie Europa Wschodnia, gdzie Ukraina, Gruzja i Mołdawia zmagają się z reformami, podczas gdy Białoruś, Armenia i Azerbejdżan są zawieszone w próżni będąc mocno uzależnionym od Moskwy.
  • Europa powinna podwyższyć koszt prowadzonych przez Kreml wojen i utrzymać sankcje, nie zmuszając jednocześnie do gospodarczej zapaści. Powinna zwiększyć swoje wsparcie dla reform we wschodnim sąsiedztwie ustanawiając zarazem restrykcyjne warunki pomocy.

Na język polski przełożył Sergiusz Kowalski.