Po atakach w Paryżu: powrót do europejskiej polityki obronnej?

Po zamachach terrorystycznych w Paryżu i apelu Francji o europejską solidarność, państwa europejskie powinny ożywić współpracę w obszarze obrony

Publication cover
Full text available in
Summary available in

Z nowego raportu ECFR wynika, że po zamachach terrorystycznych w Paryżu i apelu Francji o europejską solidarność na podstawie artykułu 42, punkt 7 traktatu o Unii Europejskiej, państwa europejskie powinny ożywić współpracę w obszarze obrony i wspomóc działania Francji w Afryce.

Anand Menon i Nick Witney twierdzą, że nawet jeśli Francja zwróciła się do swoich partnerów z UE z prośbą o udział w jej niektórych zamorskich operacjach wojskowych, wspólna polityka obronna UE uległa podziałom. Większość Europejczyków przestała podchodzić poważnie do kwestii obrony.

Witney i Menon uważają, że UE jest w niebezpieczeństwie wewnętrznego podziału w obliczu reakcji na kryzys migracyjny, dlatego właściwa odpowiedź na apel Francji ma kluczowe znaczenie dla europejskiej solidarności. Podczas gdy autorzy publikacji uznają, że kilka państw UE będzie chciało zbombardować Syrię, pomoc Francji w Afryce byłaby dowodem solidarności. Pomogłoby to też zająć się niektórymi z podstawowych przyczyn kryzysu migracyjnego.

Autorzy twierdzą, że wzrost populacji i nierozwiązane konflikty w Afryce oznaczają, że ​​nawet jeśli do Syrii wróciłby pokój w najbliższym czasie, fale migracyjne w całym basenie Morza Śródziemnego będą trwać dalej przez następne pokolenia, jeśli Zachód nie pomoże przy budowie bezpieczeństwa i dobrobytu w Afryce.