Jak Azja widzi swoją przyszłość?

Zbiór esejów o wzroście znaczenia Chin i sytuacji innych krajów azjatyckich w tym kontekście

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Ekonomicznie, społecznie i technologicznie – znaczenie Azji wzrasta. Państwa azjatyckie czynią wielkie postępy w kierunku osiągnięcia dobrobytu. Z jednej strony mamy do czynienia z regionem, który zyskuje na sile dzięki wzajemnej oraz ścisłej współpracy handlowej i politycznej. Z drugiej strony jest to opowieść o nierównym rozwoju, niewspółmiernych wskaźnikach wzrostu, a także niesymetrycznym wzroście potęgi niektórych państw regionu. Z tego powodu stare konflikty, które prześladowały Azję od wieków ponownie się zaostrzyły. Przyszłość Azji to szanse i zagrożenia, które będą miały poważny wpływ na Europę – ekonomicznie, politycznie, a także pod względem bezpieczeństwa. Europa i Azja stoją obecnie przed szansą na zbudowanie relacji, dzięki której obie strony będą mogły osiągnąć ogromne korzyści – tym bardziej jeśli będzie ona oparta na głębszym zrozumieniu każdego z partnerów.   

Jak Azjaci widzą swoją przyszłość? W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie, Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) wraz z Fundacją Roberta Boscha zorganizowała wizytę studyjną w czerwcu 2014 roku. Europejscy urzędnicy rządowi, naukowcy, eksperci i dziennikarze wyruszyli w tygodniową podróż do Japonii, by spotkać się  z ponad 50 azjatyckimi partnerami. Jednym z rezultatów wizyty jest antologia zawierająca zbiór esejów odzwierciedlających punkty widzenia mieszkańców Azji. Autorzy, tacy jak:  Hahm Chaibong, Richard Koo, C. Raja Mohan, Chung in-Moon, Chun Young Park, Rajiv Sikri, Yoshihide Soeya, Akio Takahara, Kazuhiko Togo, Tsuneo Watanabe czy Steven C. Wong poruszali tematy dotyczące roli historii i ekonomicznej współzależności we wzajemnych relacjach, potencjalnym zagrożeniu ze strony Chin dla reszty państw regionu, a także możliwej architektury porządku azjatyckiego.

We wstępie do antologii, François Godement, Dyrektor Programu Asia & China ECFR, odnosi się do ostatnich zmian, które miały miejsce zarówno na kontynencie jak i wokół Azji, oraz do tego w jakim stopniu będą one wpływały na azjatycką percepcję swojej przyszłości. Tymczasem, Volker Stanzel, Doradca Programowy i Członek Rady ECFR tłumaczy w swoim podsumowaniu, dlaczego nadszedł czas na europejski „zwrot ku Azji”.

Zapraszamy także na prezentację niniejszej publikacji, która odbędzie się podczas publicznej debaty pt. „Asia’s Pandora Box. Why Conflicts in East Asia Matter for Europe” 20 kwietnia w Warszawie.

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.