Czy ekonomia według Putina przetrwa?

Rosyjska gospodarka będzie powoli pogrążać się w postępującym kryzysie, a działania Zachodu dotyczące sankcji odegrają tu kluczową rolę

ECFR Alumni · Visiting Fellow
Full text available in English

W publikacji ECFR, „Can Putinomics survive?” jej autor Kirył Rogow (Senior Research Fellow w Instytucie Polityki Gospodarczej Gajdara, Moskwa) ocenia ostatnie dane ekonomiczne oraz kwestionuje powszechne przekonania o stanie rosyjskiej gospodarki.

Podczas gdy, wielu Rosjan oczekuje, że załamanie koniunktury jest chwilowe i po początkowym ostrym spadku nastąpi równie gwałtowny wzrost– Rogow argumentuje, że rosyjską gospodarkę czeka dłuższy kryzys. Choć natychmiastowy krach został zażegnany dzięki wzrastającym cenom ropy oraz dewaluacji rubla, udało się tego dokonać kosztem znaczącego osłabienia wewnętrznej konsumpcji i inwestycji w Rosji, które wpływają na przemysł samochodowy, odzieżowy i tekstylny oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Według Rogowa, przyszłość sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód będzie miała znaczący wpływ na kształt tego kryzysu. Restrykcje nałożone na rosyjski sektor finansowy powstrzymują tamtejsze banki przed wewnętrznymi inwestycjami. Uchylenie lub nawet osłabienie sankcji może dobrze przysłużyć się wpływom kapitałowym, których rosyjska gospodarka potrzebuje.

Bez takiej zmiany, zdaniem Rogowa, rosyjska gospodarka prawdopodobnie przejdzie proces „demodernizacji”, czyli ulegnie stagnacji wspartej przez autorytarną, antyzachodnią i autarkiczną ideologię. Sugeruje on, że próby przywrócenia równowagi gospodarczej wewnątrz Rosji doprowadzą do osłabienia i stagnacji konsumpcji w większych miastach, ale obecny stan rzeczy może wskazywać także na to, że Kreml opiera się bardziej na mniejszych, konserwatywnych miastach, które popierają Putina.

Autor publikacji pisze:

„Ostatecznie to Zachód w znaczącej mierze zdecyduje, czy „Putinoekonomia” przetrwa. W celu dalszej dewaluacji rubla zewnętrzny kapitał inwestycyjny będzie kluczowy.”

„Jeśli pogarszająca się sytuacja ekonomiczna nie ulegnie zmianie, Kreml może stanąć przed poważnym problemem natury politycznej. Jeśli patriotyczny entuzjazm wobec putinowskiej, antyzachodniej polityki również wygaśnie, rządzący będą musieli wygrać wyścig z czasem by zdążyć wpłynąć na zmianę oczekiwań Rosjan i wzmocnić zarazem swoje autorytarne instytucje, tak aby były one przygotowane do długotrwałej stagnacji.”

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.