Cicha rewolucja UE

Więcej polityki międzyrządowej w UE

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Wiele wskazuje na to, że kryzys gospodarczy prowadzi do cichej rewolucji w systemie politycznym UE. Marzenia o ponadnarodowej federacji europejskiej ustępują współpracy  o charakterze międzyrządowym, będącej wynikiem niechęci do zmian traktatowych oraz funkcją interesów głównych państw członkowskich UE.

Nowa dynamika integracji dotyczy także jej zróżnicowania. Osiągniecie kompromisu dotyczącego modelu integracji zadowalającego Wielką Brytanię będzie trudne, zaś przystąpienie Polski do strefy euro nie nastąpi w najbliższych latach. Utrwalająca się w ten sposób Europa kilku prędkości nie jest konsekwencją jakiegoś zamysłu politycznego, lecz wypadkową wielu procesów.

 

W nowej publikacji ECFR – “The EU’s silent revolution” – Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura ECFR,  analizuje przyczyny oraz zagrożenia wynikające z cichej transformacji dokonującej sie w UE.

  • Metoda międzyrządowa może osłabić instytucje UE w kluczowych obszarach polityki ekonomicznej i monetarnej
  • Pomimo wysiłków na rzecz utrzymania spójności UE pęknięcie między strefą euro a resztą krajów będzie się prawdopodobnie pogłębiać
  • Zwrot ku metodzie międzyrządowej będzie stanowił dodatkowe obciążenie dla relacji między strefa euro i pozostałymi państwami
  • Ta „cicha rewolucja”  zaostrzy problemy jedności Europy oraz deficytu demokracji

Publikacja w języku angielskim dostępna jest tutaj (pdf)

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.