Ukraina po wyborach

Co zmieniło się na Ukrainie prawie rok po powstaniu Euromajdanu?

Goście

Andrew Wilson– ECFR Senior Fellow, autor książki „Ukraine Crisis: What it Means for the West” (Yale University Press, 2014)

Paweł Kowal– dr, Polska Akademia Nauk, polityk (Polska Razem), członek rady redakcyjnej „New Eastern Europe”

Andrzej Szeptycki– dr, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, współpracownik „Nowej Europy Wschodniej”, członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa

Tetiana Pusznowa– producentka ukraińskiej telewizji Ukraine Today

Moderacja

Adam Reichardt, redaktor naczelny New Eastern Europe”

 

 

 
 
 
Co zmieniło się na Ukrainie prawie rok po powstaniu Euromajdanu? Czy wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych są szansą zreformowanie kraju? Te i inne pytania oraz prezentacja najnowszej książki Andrew Wilsona były przyczyną do zorganizowania wspólnie z redakcją anglojęzycznego pisma „ New Eastern Europe ”(NEE) debaty pt. „Ukraina po wyborach” 6 listopada w Warszawie.

 

 

 

Debata ECFR i NEE: Ukraina po wyborach by Ecfrwarsaw on Mixcloud