Układ nie całkiem idealny: porozumienie UE – Turcja w sprawie kryzysu uchodźczego

Minął zaledwie tydzień od podpisania porozumienia w sprawie kryzysu uchodźczego pomiędzy Unią Europejską a Turcją, a już pojawiły się pierwsze problemy. 

Minął zaledwie tydzień od podpisania porozumienia w sprawie kryzysu uchodźczego pomiędzy Unią Europejską a Turcją, a już pojawiły się pierwsze problemy. Urząd Wysokiego Przedstawiciela Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz szereg organizacji pozarządowych (m.in. Amnesty International, amerykańska International Rescue Committee oraz Lekarze bez Granic) ograniczyły działalność na greckich wyspach na znak krytyki wobec nowo wprowadzonych procedur, które ich zdaniem naruszają podstawowe prawa uchodźców i zmieniają status ośrodków recepcyjnych w ośrodki detencyjne. Czy umowa z Turcją warta jest częściowej utraty reputacji?

5 lat wojny w Syrii. Garść faktów

Zgodnie z danymi Wysokiego Przedstawiciela Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) do samej Grecji od początku 2015 roku przybyło przeszło milion osób ubiegających się o otrzymanie statusu uchodźcy. W przeważającej większości byli to obywatele Syrii, Afganistanu oraz Iraku. Najnowsze statystyki wskazują, że wśród przybyszy 60% stanowią kobiety i dzieci. To istota zmiana tendencji migracyjnych w porównaniu z danymi z połowy zeszłego roku, kiedy UNHCR podało, że blisko 75% przybyszy to pełnoletni mężczyźni. (…)

Cały artykuł znajduje się na stronie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.