Praktyki w Warszawskim Biurze ECFR

Warszawskie Biuro ECFR poszukuje osób interesujących się polityką zagraniczną Unii Europejskiej, chętnych do współorganizowania debat, konferencji i współprowadzenia Warszawskiego Biura ECFR. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 stycznia!

Poszukujemy praktykantów i praktykantek: osób interesujących się polityką zagraniczną Unii Europejskiej, chętnych do współorganizowania debat, konferencji i współprowadzenia Warszawskiego Biura paneuropejskiego think-tanku Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR).

Oferujemy:

 • ciekawą, dynamiczną i różnorodną pracę przy aktualnych projektach Warszawskiego Biura ECFR,
 • możliwość współtworzenia i uczestniczenia w spotkaniach, debatach i konferencjach Warszawskiego Biura ECFR z udziałem wiodących ekspertów w Europie i na świecie,
 • poznanie specyfiki pracy organizacji funkcjonującej w paneuropejskiej sieci, na którą składają się biura ECFR w 7 stolicach Europy,
 • elastyczne warunki odbywania praktyk w wymiarze ok. 20 godzin tygodniowo przez okres przynajmniej 3 miesięcy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • zainteresowania polityką zagraniczną UE,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (poziom C1),
 • statusu studenta lub niedawnego absolwenta studiów magisterskich (preferowane kierunki: nauki polityczne, studia międzynarodowe, europeistyka).

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie wolontariackie/praktyki w innych think-tankach, instytucjach publicznych lub organizacjach zajmujących się polityką międzynarodową,
 • udokumentowana działalność w organizacjach studenckich/kołach naukowych.

Przewidziany zakres obowiązków na praktykach:

 • współorganizacja oraz obsługa konferencji i debat ECFR,
 • sporządzanie sprawozdań ze spotkań oraz wydarzeń,
 • drobne tłumaczenia (j. polski – j. angielski),
 • prace biurowe,
 • zarządzanie i budowanie baz danych organizacji,
 • kontakty zewnętrzne, opieka nad uczestnikami wydarzeń organizowanych przez ECFR,
 • reprezentowanie organizacji na wydarzeniach zewnętrznych.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie za jego pomocą CV.

w terminie do 4 sierpnia 2017 r. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Praktyki”.

Planowany termin rozpoczęcia praktyk: wrzesień 2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy opatrzyć klauzulą potwierdzającą wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.