Porządek z chaosu: Stabilizacja Libii lokalnymi sposobami

Europa powinna przyjąć nową strategię stabilizacji Libii, by zapobiec pogrążeniu się tego kraju w nowym konflikcie

Europa powinna przyjąć nową strategię stabilizacji Libii, by zapobiec pogrążeniu się tego kraju w nowym konflikcie

Od początku wojny domowej w Libii w 2014 r., sprawność zarządzania krajem się załamała. Od tego czasu niestabilność się wzmogła w wyniku walk politycznych, wliczając w to powstanie konkurencyjnego rządu. Nowe środki są teraz potrzebne, by ustabilizować kraj.

Dla Europejczyków los Libii pozostaje priorytetem, biorąc pod uwagę jej rolę jako państwa tranzytowego na szlakach migracyjnych i ryzyko, że stanie się wylęgarnią zagrożeń terrorystycznych. W nowym raporcie ECFR „Porządek z chaosu: Stabilizacja Libii lokalnymi sposobamiTarek Megerisi przekonuje, że europejskie podmioty potrzebują wzmóc starania na rzecz stabilizacji, by pojawiła się szansa na trwałe efekty.

Megerisi nakreśla rolę, jaką państwa europejskie i UE mogą odegrać w kształtowaniu energicznego podejścia do stabilizacji, i wzywa do przyjęcia intensywniejszej strategii wewnątrz Europy. Europejczycy powinni skupić się na pracy przy pomocy lokalnych partnerów w miejsce nieefektywnego Rządu Jedności Narodowej (Government of National Accord, GNA), a w szczególności zwrócić uwagę na odbudowę zdewastowanej gospodarki Libii.

Świeża strategia wraz z opisanym powyżej, mulitlateralnym podejściem stanowi najlepszą szansę, by powstrzymać destrukcyjny cykl niestabilności i odradzania się konfliktu w Libii. „Może to stworzyć pozytywne sprzężenie zwrotne, cementując ulepszenia w jakości rządów i usług publicznych, umożliwiając ożywienie gospodarcze i kładąc podłoże pod bardziej perspektywiczny dialog polityczny”, mówi Megerisi.

Raport jest dostępny online i w formacie PDF.

O autorze:

 

Tarek Megerisi jest visiting fellow w programie Bliski Wschód i Afryka Północna w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych (ECFR), gdzie pracuje nad Libią. Wcześniej pracował jako niezależny anaylityk ds. Libii i konsultant ds. badań, a także jako ekspert do spraw politycznych w pierwszym niezależnym think tanku, Instytucie Sadeq.

Zapytania medialne:

W przypadku zapytań o komentarze lub wywiad prosimy o kontakt z dyrektorem ds. komunikacji w ECFR, Aną Ramic, pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu T: +49 (0)30 3250510-27 M: +49 (0)151 65114216; Możliwy jest również kontakt z działem prasowym ECFR pod adresem [email protected].

Niniejszy artykuł, podobnie jak wszystkie publikacje i komentarze ECFR, wyraża opinie autorów, nie zaś wspólne stanowisko ECFR lub członków Rady.

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) jest pierwszym paneuropejskim think-tankiem. Otwarty w 2007 r., jego celem jest prowadzenie badań i promowanie opartej na faktach debaty w całej Europie o budowie spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zaganicznej. ECFR jest niezależną organizacją non-profit i otrzymuje finansowanie z różnych źródeł. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem www.ecfr.eu/about/donors.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.