Europo, przeciwstaw się takiej Polsce

Problem Warszawy nie dotyczy odwrotu od liberalizmu, ale dotyka kwestii głęboko politycznych. Z końcem lutego miną dwa miesiące – czas, który Komisja Europejska dała polskiemu rządowi na wprowadzenie zaleceń. Tymczasem, kolejne rekomendacje przedłużają okres, w którym "polski problem" wciąż będzie pozostawał w gestii Komisji. Ale walka o przyszłość wspólnej Europy nie zatrzyma się u polskich granic.