Macron rozumie, że Europa musi się zmienić. Przyjechał nas sondować

Piotr Buras pisze o wizycie Macrona w Polsce jako rekonesansie w poszukiwaniu sojuszników, będących po stronie europejskiej zmiany

. ©

Piotr Buras pisze o wizycie Macrona w Polsce jako rekonesansie w poszukiwaniu sojuszników, będących po stronie europejskiej zmiany.