Iran po zniesieniu sankcji: szanse i ryzyka dla Polski i UE

Relacja z seminarium ECFR zorganizowanego wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą

16 października Warszawskie Biuro ECFR wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zorganizowało seminarium pt. „Islam po zniesieniu sankcji: szanse i ryzyka dla Polski i UE”. Gośćmi specjalnymi byli:

  •     Ellie Geranmayeh (Policy Fellow, ECFR
  •     Sajjad Khoshroo (Senior Associaste, White & Case LLP)

Seminarium zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli polskiej administracji publicznej, ekspertów, a także przedstawicieli firm, którzy brali udział w misji gospodarczej do Iranu w ramach programu „Go Iran” będącego rządową inicjatywą Ministerstwa Gospodarki. Partnerem tego projektu był zarazem współorganizator wydarzenia – Krajowa Izba Gospodarcza, w której imieniu Pan Ambasador Krzysztof Płomiński powitał zgromadzonych gości.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej, dotyczącej sytuacji politycznej, ekspertka ECFR położyła nacisk na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Osiągnięte w lipcu porozumienie nuklearne daje szansę na zacieśnienie wzajemnych relacji w tym wymiarze. Oprócz wojny w Syrii i Iraku, istotnym obszarem dla polityki zagranicznej Iranu pozostają Afganistan i Pakistan.

W drugiej części, poświęconej aspektowi ekonomicznemu, Sajjad Khoshroo podkreślił, że proces znoszenia sankcji będzie stopniowy i długotrwały, dlatego też zachodnie firmy będą musiały poczekać na szansę przeprowadzenia większych transakcji handlowych z Teheranem. Podkreślił jednakże, że Iran będzie z pewnością atrakcyjnym partnerem biznesowym, nie tylko ze względu na bogate złoża naturalne, ale także na wykwalifikowaną i młodą kadrę specjalistów w sektorze technologiczno-przemysłowym.