Jak rządzić rozdrobnioną UE: co Europejczycy powiedzieli przy urnach wyborczych

The results of the European Parliament election confront EU leaders with a considerable challenge: navigating a new, more fragmented, and polarised political environment.

Also available in

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego stawiają europejskich liderów przed sporym wyzwaniem – muszą nauczyć się poruszać po nowym, bardziej rozdrobnionym i spolaryzowanym środowisku politycznym – biura regionalne ECFR komentują rezultaty głosowania i analizują ich możliwe konsekwencje